Brigitte Entner predavala v SI

Dunaj V okviru tematskega kroga »Hotspot«, ki je v tekoči sezoni namenjen regiji Spodnji Rož/ Borovlje, je Brigitte Entner, priznana raziskovalka in sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu, predstavila potek in učinek uporništva proti NS-nasilju v občini Sele in okolica.


Ob moderaciji domačina Antona Čertova – ki je našel drugo domovino na Dunaju – je Brigitte Entner jasno poudarila, da sicer Sele izstopajo v marsičem v primerjavi z drugimi kraji na južnem Koroškem, vendar je tudi tam za dolgo časa za­vladal molk, podcenjevanje in zaničevanje: »Hegemonijalna kultura spomina na Koroškem ni dovoljevala ustreznega mesta slovenskemu prebivalstvu. A prav na ta upor se je Avstrija v pogajanjih po 2. svetovni vojni vedno znova sklicevala, kjer je uporniško gibanje v okolici Sel bilo odločilenga pomena. Poleg t. i. zelenih kadrov je posebno v zimi 1944/45, torej dve leti po aretaciji in usmrtitvi 13 občanov, ta kraj postal središče organiziranega in oboroženega upora z delovanjem krajevnega odbora Osvobodilne fronte. Posebnega spomina pa je vredna partizanska bolnišnica Amerika in partizanska šola za otroke. Selska občina s takrat okoli tisoč prebivalci je bila prizadeta skozi najmanj 42 pobitih občanov; do leta 1943 pa je od 80 v vermaht vpoklicanih dezertiralo 25 mož. 


V razgibani razpravi po referatu so poleg vprašanj v zvezi s predavanjem bile tematizirane dolgoročne posledice nacističnega zatiranja na Koroškem, pri čemer je bila očitna razlika pri ocenjevanju letošnjega sporeda obhajanja obletnice plebisicita ter konkretnih primerov diskriminacije pripadnikov slovenske narodne skupnosti v javni službi.want more details?

Fill in your details and we'll be in touch