Živahne in jedrnate vsebine

Želim si časopis poln dobrih, živahnih in jedrnatih vsebin, blizu bralkam in bralcem


Tako redno kot se vrtijo letni časi, se je v zadnjih letih pojavljalo tudi poročanje o finančnih težavah Novic. Res je, tednik koroških Slovencev je kronično podhranjen. Najteže je bilo obdobje v letu 2018, ko so Novice v zadnjem kvartalu izhajale le 14-dnevno in smo si uredniki zagotovili preživetje s tem, da smo za to obdobje sprejeli polovično zaposlitev namesto polne. V moji sedemletni delovni dobi pri Novicah je bila sistemska rešitev financiranja večkratna tema, za nekatere celo že »na dlani«. Zavedam se, da tudi letos ne bomo več doživeli sistemske rešitve, saj jo je onemogočila koronska kriza. Znesek, ki bi zagotovil mirnejše delovanje časopisa ter nam dal možnost, da se razvijamo naprej in vam nudimo še boljši tednik, je znan. Rešitev je dolžnost politike; vsekakor smo brez zvišanja sredstev s strani zvezne vlade pribiti na dosedanji »modus operandi«, ko se je vsako leto znova treba nekako »prikopati« v naslednje leto. Jamranje ni moja vrlina, zato za zdaj dovolj polemike.


Dobro poznamo spekter bralk in bralcev Novic, ki je prav tako širok, kot naj bi še naprej bilo poročanje časopisa. Sega od ljudi, ki jih redno srečavaš na prireditvah domačih društev, pa do takih, ki se o dogajanju v narodni skupnosti informirajo zgolj iz časopisa in o katerih si ne bi mislil, da ga imajo naročenega. Za rojake in rojakinje na Dunaju, v Gradcu, Sloveniji in po svetu pa so Novice prav gotovo pomembno sredstvo za tedenski stik s Koroško, z dogajanjem v narodni skupnosti – in za mnoge najbrž edino čtivo s tiskano slovensko besedo. Zavedamo se, da starostna struktura bralk in bralcev ustreza starostni piramidi prebivalstva in želel bi si še več sodelovanja z mladimi.


Že vrsto let spremljam dogajanje med koroškimi Slovenci, najprej v vrstah študentov, važnem kolektivu v narodni skupnosti, nato kot urednik Novic. Kdor me pozna, ve, da sem se rad zavzemal za pragmatične rešitve izven ustaljenih zornih kotov. Časopis se je in se bo razvijal naprej, kot realist se zavedam, da ne v tej hitrosti, kot bi si želel, a vsekakor spremembe bodo. Še naprej upam na dobro sodelovanje z domačimi društvi in posamezniki, ki nam redno pomagajo pri poročanju in nam pošljejo kako novičko. Kar zadeva uredniški tim in naše dopisnike, si bom prizadeval za mešanico znanih imen in novih obrazov. Vsekakor še naprej iščemo interesente, ki bi dopolnjevali naš tim, bodisi kot redni ali kot občasni dopisniki. V prehodnem času vas prosim za potrpljenje.


Moje želje kot novi odgovorni urednik skupnega tednika Novice se ne razlikujejo od želja, ki sem jih imel kot »navaden« urednik. Želim si več urednikov in več strani, tu pa tam tudi kako tematsko prilogo. Predvsem pa si želim dobrih, živahnih in jedrnatih vsebin in tem, ki bodo blizu tudi vam bralkam in bralcem.


Sebastjan Trampusch


want more details?

Fill in your details and we'll be in touch