Mesto Celovec končno obnavlja center SAK

Celovec – Dolgo je trajalo, preden je mesto Celovec končno pričelo obnavljati Športni park SAK v Welzeneggu. 18. febuarja 2018, ko je bil skoraj celotni SAK na pripravah v Medulinu, je iz doslej neznanih razlogov pogorela kantina SAK v Welzeneggu v Celovcu.

Gasilcem je sicer uspelo ogenj pogasiti, kantina in točilnica pa sta bili izgubljeni. Čeprav je bila škoda zavarovana, je mesto Celovec zavleklo sanacijo za več kot dve leti. 20.000 evrov je zavarovalnica plačala za pospravo pogorišča, 60.000 je ostalo na kontu občine do danes. Vse predloge SAK so uradniki vedno spet zavrgli.

Vse leto 2018 in 2019 je ostal SAK brez točilnice, finančna izguba za SAK je šla v desettisoče. Če bi tu ne bil izvenredno pomagal minister za Slovencev po svetu Peter Česnik, bi SAK le težko prebrodil ta čas.

Sredi junija se bo mesto končno lotilo sanacije, ki bo zdaj sicer malo obširnejša kot prvotno načrtovano, saj je treba obnoviti tudi garderobe in ostale prostore, ki so že zelo dotrajani in ne ustrezajo več standardu. Celotni strošek znaša okrog 450.000 evrov, od tega pokrije dežela Koroška 25 %, v vsoto pa bo vštetih tudi 60.000 zavarovalnice, tako da ostane mestu investicija okrog 270.00 evrov. Dela bodo končali do poletja.

Kako bo s financiranjem prireditvenega prostora in VIP, pa je še odprto. Del denarja pričakuje SAK iz plebiscitnega daru zvezne vlade, kjer pa še ni sklepov. Ker bo mesto Celovec edini prireditveni prostor SAK pregradilo v slačilnico za sodnike, bi SAK bil v prihodnje celo brez skupinskega prostora. Tako rekoč, celo na slabšem kot doslej. Zato SAK močno upa, da bo sklep v parlamentu kmalu sprejet in da bo dežela lahko denar na Koroškem razdelila.

Točno pred 10 leti, maja 2010 je moral SAK že enkrat pokriti škodo požara na lokaciji pri Slovenski gimnaziji sam. Zato zdaj vodstvo SAK opozarja politiko, da naj tokrat skrbi za enakopravnost.




want more details?

Fill in your details and we'll be in touch