Potvarjanje zgodovine je nesprejemljivo

Sveče Letošnja spominska svečanost v nedeljo, 2. februarja 2020, na sveškem pokopališču pri partizanskem grobišču, kjer počivajo padli partizani in domače žrtve nacističnega nasilja, narodni heroj Matija Verdnik-Tomaž, Aleksander in Ivan Čero, Aleš Einspieler, Valentin Švarc, Florjan Križnar, Ivana Mežik, Franc Lipovec in še trije neznani partizani, je bila v znamenju spomina na vse žrtve nacizma iz bistriške okolice, pomembnih obletnic in sočasnih dogodkov.

Po pozdravni pesmi, ki jo je zapel Moški zbor »Bilka« iz Bilčovsa pod vodstvom Marjana Gasserja, je tajnik ZKP Andrej Mohar napovedal vznik mladinske sekcije ZKP in skupno platformo antifašističnih pobud v deželi. Kot nesprejemljivo je ocenil postavitev spominskega obeležja vodilnemu koroškemu nacistu in antisemitu Hansu Steinacherju, ki so si jo zamišljali. Enako nesprejemljivo je ustaško zborovanje na Libuški gmajni. Težišči letošnjega spominskega leta da sta 75 obletnica osvoboditve izpod nacizma in 65-letnica podpisa Avstrijske državne pogodbe. 

Za domačine iz občine Bistrica v Rožu je udeleženke in udeležence proslave pozdravila občinska odbornica Tatjana Feinig in poudarila, da so ti pokončni ljudje, ki se jih spominjamo, ravnali po svoji vesti in človeški etiki, vedeli so, kaj je dobro in kaj zlo, in so doprinesli svoj delež, k temu, da danes lahko živimo v demokraciji, z ustavo, v kateri so človekove pravice zasidrane kot sestavni del vsakega političnega delovanja. Spomnila je, da je pred 75 leti Rdeča armada osvobodila kraj največje groze, uničevalno taborišče Auschwitz.

Milan Wutte, predsednik ZKP je vse obvestil, da je Zvezni urad za spomeniško varstvo spomenik v Velikovcu in njegovo, pri Peršmanu po­stavljeno obnovljeno skulpturo, zaradi zgodovinske, umetniške in kulturne pomembnosti postavil pod  spomeniško varstvo. Državno­zborski poslanki Olgi Voglauer, ki prihaja iz partizanske in uporniške družine, se je zahvalil, da so v vladnem programu zasidrane tudi težnje koroških Slovenev. Novemu škofu Jožetu Marketzu, ki izhaja iz zavedne družine, je zaželel vse najboljše in pri tem omenil, da so slovenski koroški duhovniki bili prva tarča nacističnega nasilja, na primer Vinko Poljanec, številni so umirali v kacetih in pregnanstvu ter podpirali uporniško gibanje. To so storili tudi škofovi predniki.

Slavnostni govornik je bil novi predsednk Zveze borcev NOB Slovenije Marjan Križman. Izrazil je ogorčenje nad razveljavitvijo obsodbe generala in vojnega zločinca ter okupatorskega kolaboraterja Leona Rupnika. On je sinonim za izdajstvo in hlapčevstvo tujcem. 

V minuti molka pa so se vsi poklonili spominu umrlega »očeta naroda« Janeza Stanovnika, častnega predsednika ZB NOB Slovenije in tudi častnega člana Zveze koroških partizanov. 

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch