Posted

Sedem tehničnih smeri pa še gledališka dejavnost zraven

Beljak Šola je največja na Koroškem, izstopa pa tudi zaradi nadpovprečno visokega deleža deklet med dijaki. Višja tehnična šola HTL Beljak vabi prihodnji petek, 31. januarja, na dan odprtih vrat.

»Senzacionalno dobre. Podjetja se naravnost tepejo za naše ljudi.« Tako odgovarja predstojnik oddelka za visoko gradnjo na višji tehnični šoli HTL v Beljaku Gerhard Alberer na vprašanje, kakšne so poklicne možnosti za absolvente šole. In Gerd Wochein z oddelka za notranjo arhitekturo mu pritrjuje in zagotavlja, da to velja za absolvente vseh smeri šole. Težav s poklicnimi perspektivami nimajo. Razen če sami res nočejo delati.

HTL Beljak je s 1450 dijaki in dijakinjami največja šola na Koroškem, nadpovprečen je tudi delež deklet na njej. Na ravni celotne šole znaša – za avstrijske tehnično-izobraževalne ustanove nenavadnih – 25 odstotkov, pri notranji arhitekturi je celo 60-odstoten. Širok je tudi spekter izobraževalnih smeri, na beljaški HTL deluje šest oddelkov: za visoko gradnjo, nizko gradnjo, notranjo arhitekturo, informatiko, informatiko in menedžment, za IT-omrežno tehniko ter za IT-medijsko tehniko. Vse te smeri je po petih letih mogoče zaključiti z zrelostnim in diplomskim izpitom (maturo), ki omogoča nadaljevanje šolanja na visokih šolah ali pa neposreden vstop v poklicno življenje. Poleg tega beljaška HTL ponuja štiriletno strokovno šolo za visoko gradnjo, mizarstvo in informacijsko tehniko, triletno strokovno šolo za gradnjo ter strokovne tečaje (t.i. Kollege) za maturante drugih šol na področju gradnje, notranje arhitekture in lesarstva ter informatike.

Doma v šentprimoški gledališki skupini, v Beljaku v mizarski delavnici

Med dijaki na oddelku za notranjo arhitekturo je Mateja Mlinar, doma iz Grabalje vasi in članica šentprimoške mladinske gledališke skupine. Na beljaško HTL se je vpisala po zaključeni nižji stopnji na Slovenski gimnaziji v Celovcu, čeprav je sprva načrtovala, da bo notranje oblikovanje študirala po gimnazijski maturi. »Ko sem si pa ogledala program na HTL, sem vedela, da mi to zelo ustreza.« Poleg osnov splošne izobrazbe šolanje sestavljata teorija in praksa poklicne strokovne izobrazbe. »En dan v tednu je povsem namenjen delu v mizarski delavnici,« pravi. Z opravljeno maturo bo Mateja Mlinar tako izučena tudi za mizarko, po treh letih praktičnega dela pa bo upravičena do poklicnega naslova inženir. O šoli meni, da je sicer zahtevna, »je pa zahtevnost seveda odvisna tudi od interesov.« Zaradi oddaljenosti od doma Mateja Mlinar v Beljaku stanuje v dijaškem domu, na šoli pa sicer obžaluje, da nima pouka slovenščine. 

Dijaška pomoč za lažji vstop v šolo

Ker utegne prestop s splošne na višjo tehnično šolo biti tudi zahteven, imajo na beljaški HTL posebne podpornike, tako imenovane buddyje (ang. prijatelj, kolega). To so dijaki in dijakinje iz višjih letnikov, ki »prvošolčkom« stojijo ob strani z nasveti in pomočjo. »Pomagamo jim na primer v predmetih, kjer imajo težave. Če pa komu daješ inštrukcije, moraš snov prej sam ponoviti, kar pomaga tudi tebi samemu. In ko poučuješ, se naučiš drugačnih zornih kotov in se znaš vživeti tudi v učiteljevo vlogo,«pravita Lena in Muana, ki sta se za svojo vlogo »buddyjev« odločili tudi zato, ker radi pomagata.

Mateja Mlinar iz Grabalje vasi se na beljaški HTL šola za notranjo arhitektko.

Tehnična šola z gledališko dejavnostjo

Tehnična izobrazba je temeljno poslanstvo šole, gledališka dejavnost pa posebna dodana vrednost. »S takšno kulturno ponudbo dopolnjujemo splošno izobrazbo, ki je na tehničnih šolah nekoliko prikrajšana, pojasnjuje vodja šolskega gledališča Theater Lichterloh Günther Hollauf, sicer arhitekt in profesor na oddelku za visoko gradnjo. Sodelovanje pri gledališki skupini je prostovoljno in poteka zunaj rednega šolskega pouka, a letno lahko nagovorijo okoli 50 dijakov. Sad gledališke skupine je vsaj ena večja produkcija na leto, ki jo v veliki gledališki in prireditveni dvorani uprizarjajo tudi za javnost. Zaradi tehničnih znanj, ki jih premorejo na šoli, pa skoraj vsa potrebna dela opravijo kar sami – od izdelava rekvizitov in odrske opreme do marketinga in oglasov. Le tekstilno opremo, obleke torej, morajo vendarle dokupiti.

Dan odprtih vrat bo na HTL Beljak prihodnji petek, 31. januarja, med 10. in 17. uro.                                                                       

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch