Posted

Po soloakciji Bauernbunda pri namestitvi nove vodje okrajne zbornice v Velikovcu SJK ostro protestira

Na izrednem občnem zboru Kmetijske zbornice je Bauernbund prvič občutil oster veter ostalih štirih frakcij.

Oster protest SJK: pri namestitvi novega vodja okrajne zbornice v Veli­kovcu je Bauernbund prešel oba slovenska kandidata.

Hrastovica Svobodnjaški kmetje so sklicali za 21. november izredno sejo, na kateri so ostro kritizirali »zeleno poročilo« o stanju kmetijstva na Koroškem. Po oceni svobodnjakov je poročilo olepšano in ne kaže dejanskega stanja kmetov, ki so tudi v letu 2018 utrpeli nazadovanje dohodkov. Vsebinsko so bile tudi ostale frakcije podobnega mnenja, ki nimajo razumevanja, da Kmetijska zbornica ne reagira ostrejše. Ker je Bauernbund s svojimi navzočimi 17 svetniki vse predloge ostalih 17 svetnikov (4 SJK, 3, SP, 9 FP, 1 Zeleni) odklonil, je bilo nelagodje veliko, kritika na račun Bauernbunda zelo velika.

SJK pa ima trenutno še dodaten tehtni razlog za protest proti Bauernbundu, ki je s svojo večino v predstojništvu ignoriral rezultat objektivizacije za mesto vodje okrajne zbornice v Velikovcu. Prvouvrščena sta bila

slovensko govoreča kandidata diplomirana inženirja Marjan Tomažej in Peter Krištof, Bauernbund pa je glasoval za tretjeuvrščenega kandidata, ki slovenščine ne obvlada. Torej je bila slovenščina praktično »k.o. kriterij«, saj sta bila slovensko govoreča kandidata bolje kvalificirana, oba imata univerzitetno izobrazbo, ki je novi vodja Raphael Plimitscher nima. 

Predsednik kontrolnega odbora zbornice Stefan Domej (SJK) je pri nadzorni oblasti pri deželni vladi vložil ugovor in zahteva spremembo sklepa. Akt zdaj obdeluje deželni svetnik Martin Gruber (ÖVP) že skoraj mesec dni, medtem je bil Plimitscher že umeščen kot vodja v Velikovcu. Informiran je tudi deželni glavar Kaiser, ki pa je opozoril, da je zadeva v kompetenci Gruberja.  

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch