Posted

Konstruktivna presoja in razprava sta potrebni

Podpor, subvencij ali pospeševanj je po občutkih naših političnih in kulturnih predstavnikov vedno premalo. Več kot 3,5 milijona jih vsako leta namenita Slovenija in Avstrija za politične in kulturne potrebe koroških Slovencev. Lepa številka. Nekateri prejemniki so zadovoljni, drugi ne. Vsak bi rad več. Vsi so si enotni, da potrebujemo Novice kot centralni informativni tednik za koroške 

Slovence, ki naj bi bil zgledno voden, nekako naša žurnalistična vizitna karta. Pa je od svoje ustanovitve po združitvi Našega tednika in Slovenskega vestnika stalno pod udarom finančnih skrbi. Z avstrijske strani dobi vsako leto kako neznatno pospeševanje nekaj desettisoč evrov. Veliko premalo. Slovenija je vsa zadnja leta z nekajkrat višjimi sredstvi podpirala njegovo dejavnost in jih vsako leto zmanjševala do stopnje, kjer ni več mogoče delati. Politično je pri srečanjih pritiskala na Avstrijo, da bi tudi prispevala svoj del k njegovemu izhajanju in isto so skoraj redno zahtevali tudi naši politični predstavniki. Toda vsi brez uspeha. Tako se je problem vedno prevalil na pleča urednikov, kar pa ni dopustno. Izdajatelj Novic, podjetje Slomedia, ima poslovodji, ki jih imenujeta naši politični organizaciji in ki morata hkrati gledati tudi na financiranje svojih organizacij. Začaran krog. Ne more se krajšati  časopisu sredstev, če se na drugi strani ne pridobijo nadomestna sredstva. Če Slovenija ne upošteva v celoti predloga porazdelitve podpor naših strešnih organizacij in v Avstriji ni izgleda za dodatna sredstva, je treba zbrati sredstva solidarnosti od največjih prejemnikov podpor. Treba se je vprašati, ali res vsi prejemniki potrebujejo podpore v tej višini in ali jih ne morejo deloma odstopiti Novicam. In ali  vsi prejemniki sploh potrebujejo podpore! Naj mi ne zamerijo, toda moram povedati primera, ki nista edina v tej zadevi. Plačujem cerkveni davek, koroška Cerkev  vsako leto zaključi svojo bilanco z precejšnjim presežkom, ki ga knjiži v  rezervo (Rücklage). Njen »Mensalgut« je vreden  nekaj stotisoč evrov. Zakaj torej potrebujeta cerkvena Katoliška akcija in cerkveni tednik Nedelja podporo  Slovenije? Petdesettisoč bi tu lahko šlo za Novice, ki nima nobenega sponzorja za sabo. Ali potrebuje SGZ tolikšna sredstva iz proračuna Urada, če jo financira tudi slovensko Ministrstvo za gospodarsvo kot poslovni klub Slovenije v tujini? Najprej je torej potrebno, da si  pomagamo sami in tako preprečimo nadaljnje hiranje Novic.

Novo upanje! Čestitam koroški Slovenki Olgi Voglauer k njeni izvolitvi v avstrijski državni zbor. Mogoče pa lahko čim hitreje posreduje pri pristojnih avstrijskih politikih, da poskrbijo za sorazmerno pospeševanje izdajanja našega edinega slovenskega političnega tednika na Koroškem.

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch