Posted

Slovensko okno v svet

Od leta 2010 izhaja v Ljubljani  revija LiVeS Journal, v kateri je bilo do leta 2019 v slovenskem izvirniku in v vzporednem prevodu istega besedila v angleščino objavljeno že veliko število pesmi, proze, esejev in informativnih zapisov izpod peres najrazličnejših slovenskih avtoric in avtorjev.

Revija, ki jo vodi pisatelj in publicist Ivo Antič,  izhaja v tiskani obliki, a istočasno tudi elektronsko na spletu. Odpira se sledovom slovenstva kjer koli po svetu. Po drugi strani je z objavljenimi vzporednimi prevodi slovenske literature v angleščino posredniško okno slovenskega literarnega in kulturnega dogajanja v svet.

Veliko pozornosti namenja revija književnosti slovenskih koroških avtorjev iz Avstrije. Med drugim je v LiVeS Journalu že izšla lirika Janka Ferka, Janija Oswalda, Franca Merkača, Fabjana Hafnerja, Andreja Kokota, Erika Prunča, Karla Smolleja, Gustava Januša in Staneta Wakouniga, ki jo je v angleščino prevedel na Dunaju živeči ameriško – avstrijski pesnik in prevajalec Herbert Kuhner. V Kuhnerjevih prevodih so prav tako izšle pesmi dveh avstro – slovenskih avtorjev Milene Merlak in Leva Detele.

Za zgodovinski spomin so objavljene v slovenščini in angleščini refleksije Srečka Kosovela o narodu, ki jih je v angleščino prevedel Marko Petrovič. Še danes je aktualno, kar je Kosovel zapisal ob koroškem dnevu 11. oktobra 1925: »Smo majhen, niti dvomilijonski narod, potopimo se! Smo majhen, skoraj dvomilijonski narod! Živimo! V ta paradoks je zavito vprašanje slovenstva. Utoniti v jugoslovanstvu, ker nas je premalo, izkristalizirati se v slovenstvu, ker nas je dovolj? Lepa naša domovina!«

V reviji so vedno znova objavljeni klasični, a tudi najnovejši zapisi o problematiki narodnosti in slovenskega jezika izpod peres Frana Levstika, Ivana Cankarja, Ivana Trinka, Henrika Tume in drugih.

Jolka Milič  se med drugim oglaša s člankom, v katerem razmišlja, ali obstajata dve oziroma samo ena Gorica, in se vpraša, če so meje res le še samo v glavah? Med množico člankov in zapisov s slovensko problematiko je vreden omembe prispevek Draga Pahorja o porabskih Slovencih.

Revija je sprva izhajala na približno 200 straneh dvakrat na leto, od leta 2014 pa izide letno ena številka. V vsakem LiVeS Journalu so objavljene barvne reprodukcije slovenskih likovnih umetnikov. Tako so se bralci revije do sedaj lahko že srečali z deli Franca Vozlja, Metke Vegnion, Alenke Sottler, Ejti Štih, Damira Globočnika, Rudija Skočirja, Marka Šuštaršiča, Živka Kladnika, Petra Škerla, Nejča Slaparja, Petra Abrama, Frana Tratnika in Jane Vizjak. Vse omenjene likovne umetnice in umetnike je v reviji v slovenščini in v angleščini s poglobljenimi esejističnimi zarisi predstavil Damir Globočnik. 

Revija LiVeS Journal, ki izhaja v okviru dejavnosti ljubljanske revije SRP, je na široko odprto okno, ki pošilja zapise o slovenski kulturi in umetnosti v tiskani obliki  in na spletu v globalno razvejeni sodobni svet.

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch