Posted

O junakih in zgledih drugačne vrste

Podpeca O pravih junakinjah in junakih, ki so se tako ali drugače uprli nacifašizmu, o partizanskem boju, ki ga je organizirala OF, o členu 7 Avstrijske državne pogodbe, ki je sad tega upora in o ponosu na ta upor je v nedeljo, 30. junija, tekla beseda na spominski svečnosti pri Peršmanu.

Wilhelm Kuehs, avtor dokumentarne knjige »Dianas Liste« (Dianin seznam) in sociologinja Maca Jogan iz Ljubljane, sta bila slavnostna govornika na nedeljski proslavi pri Peršmanu. Kuehs je uvodoma dejal, da je mnogo znano o nacističnih storilcih in njihovih žrtvah, le malo pa o ljudeh, ki so se divjanju nacizma in fašizma postavili po robu. Taka oseba je bila Diana Budisavljeviç, rojena v Innsbrucku, je pa živela v Zagrebu in ki je za časa ustaške Nezavisne države Hrvaške rešila tisočim otrokom življenje. Ko so prišli ustaši na oblast in hoteli vzpostaviti čisto arijsko-hrvaško državo, se je začelo pobijanje Srbov, Judov, Romov in pa opozicionalnih Hrvatov. Simbol tega zločina je postalo koncentracijsko taborišče Jasenovac. Diana Budisavljeviç je vse to videla in se odločila za pomoč predvsem otrokom in materam iz ogroženih pravoslavnih oz. srbskih družin. Kuehs je dejal, da mu je Diana Budisavljeviç pokazala pot na Koroško, h Peršmanu. Če govorimo o junakih, potem so Peršmanove žrtve, civilisti, ki so podpirali partizane in le ti junaki nove vrste. Zavzemali so se za svet brez sovraštva, za svet, kjer emigranti ne bi umirali v Sredozemskem morju.

Ugledna slovenska sociologinja Maca Jogan je dejala, da si danes le težko predstavljamo, da so se vsi ti zločini zgodili. A o njih obstajajo dokazi, sicer bi jih že davno odrinili v svet bajk. Mnogi to še zmeraj poskušajo s potvarjanjem zgodovinskih dejstev. Da ta veličasten spomin na narodnoosvobodilni partizanski boj ne bo utonil v oceanu laži in potvarjanj, je treba poskrbeti, da se prenaša iz roda v rod kot spodbuda v prizadevanjih za človeka vredno življenje in za mirno sožitje med ljudmi in državami zdaj in v prihodnje.

Predsednik ZKP Milan Wutte je svaril pred zapiranjem oči pred pojavi fašizma in nacionalizma, kajti Zveza koroških partizanov se čuti dolžno, da na to opozarja. In da osvešča ljudi. Zato se je ZKP odločila, da ustanovi mladinsko sekcijo.

Proslavi, ki jo je vešče povezovala Mirjam Zwitter Šlemic, je odmeven in veličasten pevsko-glasbeni pečat vtisnil združeni moški SPZ pod vodstvom Boža Hartmanna in ob spremljavi Romana Verdela. Pevci od Zilje do Podjune so docela navdušili obiskovalke in obiskovalce proslave pri Peršmanu.             

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch