Posted

Milan in Darka Predan zapuščata Celovec

Celovec Milan in Darka Predan sta prejšnji torek vabila na zadnji uradni sprejem, ki je bil tudi v znamenju slovesa od predstavnikov političnega, kulturnega in družbenega življenja na Koroškem. Prišli pa so prav tako gostje iz Slovenije, ki so prenekatere svoje življenjske trenutke posvetili utrjevanju slovenskih vezi tostran in onstran meje ter pospeševanju čezmejnega sodelovanja in prijateljstva vseh ljudi v tej regiji. Vabilu se je odzvalo veliko osebnosti, ki so v minulih štirih letih v Predanu našli preudarnega sogovornika ter  vztrajnega in povezovalnega človeka. Med drugimi sta med njimi bila tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser, ki je posebej poudaril pomen Predanovega sodelovanja in pogovorov v Skupnem komiteju Koroška-Slovenija, in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik, ki je izpostavil njegov angažma pri udejanjanju vseh zamisli in pobud v dobro ljudi na Koroškem in v Sloveniji.

Dvojezičnost nikogar ne ogroža, temveč bogati

V vsem svojem delovanju Milan in Darka Predan nista nikoli izgubila izpred oči teženj in skrbi slovenske manjšine na Koroškem. V svojem poslovilnem govoru je generalni konzul ponovil, da ni prišel v Celovec, da bi prestavljal gore, temveč je deloval z malimi koraki, s potrpežljivostjo, dialogom in empatijo. Sosedje danes bolje razumejo drug drugega in se bolj zavedajo medsebojnih vezi, je prepričan, kakor tudi, da je pomemben vezni člen slovenska narodna skupnost – in, da dvojezičnost nikogar ne ogroža, temveč bogati. Ob slovesu pa si želi še nadaljnjih pozitivnih korakov v prid manjšini, je sklenil odhajajoči generalni konzul svoj rezime po štirih letih.

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch