Posted

Zrelostni izpit 25. generacije

Celovec 36 letošnjih dijakinj in dijakov je 25. generacija maturantov Dvojezične zvezne trgovske akademije HAK-TAK, ki je hkrati prva, kjer so dijaki in dijakinje 5BK razreda maturirali tudi iz izobraževalnega težišča »Menedžment za okoljevarstvo in energetiko«. S tem so maturanti HAK-TAK torej opravili maturo prvič na treh različnih težiščih (IKT, Šport & kultura, Menedžment za okoljevarstvo in energetiko).

Maturantke in maturanti razreda 5AK (prva slika zgoraj): Tjaša BERCE, Rene HAFNER, Mina JAŠAREVIÇ, Sara KOLUNDŽIÇ, Kristijan KONDIÇ, Klemen KOREN, Tamara KRIVEC, Elma 

NUHIJA, Ajda OBLAK, Elma ODOBAŠIÇ, Verena OŠINA, Carina PRIMIK, Lara ŠERE, Anja TROKIÇ

Člani in članice izpitne komisije razreda 5AK so bili profesorji in profesorice:  

Branko KOLTER, Herbert KATZ, Angelika OGRIS, predsednik komisije Miha VRBINC, Mirjam ZWITTER-ŠLEMIC, Johanna ISOP, direktor šole Hanzi POGELSCHEK, Andrea URBAN, Pamela GLUŠIČ in Matthäus SEHER

Maturantke in maturanti 5BK razreda: Maja CAFUTA, Luka DEBEVEC, Sara DULIÇ, Eva GASAR VELKAVRH, Adnan KALTAK, Justyna KAMPKA, Alen KARAGIÇ, Martin KAVČIČ, Agata KLE-MENČIČ, Anja KOSEM, Pia LANKER, Dejan MAKSIMOVIÇ, Tina MATOVIÇ, Viktorija MORI, Tine NAVERŠNIK, Melanie OLIP, Gabriel POLZER, Mark ŠTULAR, Emilijan TOLMAIER, Florian VERDEL, Leon ZALOŽNIK, Lara ŽNIDAR

Člani in članice izpitne komisije razreda 5BK pa so bili profesorji in profesorice:  

Johannes ROSENZOPF,  Tatjana FEINIG, Mirjam ZWITTER-ŠLEMIC, predsednik komisije Miha VRBINC, direktor šole Hanzi POGELSCHEK, Andrea URBAN, Pamela GLUŠIČ in Matthäus SEHER

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch