Posted

Mario Gariup (1940-2019) – Ob smrti »Čedermaca« iz Kanalske doline

Dva biča tolčeta po nas – italijanski in nemški. Pa sem kljub temu prepričan, da bomo s pomočjo slovenske vzgoje prodrli tudi v šole in cerkev.

Mario Gariup (leta 1976)

Ukve Pogled nazaj v leto 1976 ter v Naš tednik, ki je pisal: »V Ukvah v Kanalski dolini so govorili slovensko, italijansko in nemško. Med starejšimi je bilo znanje treh jezikov večje. Ti so se pač učili nemščine in itali-janščine v šolah – le slovensko se nikdar niso učili, ne v avstro-ogrski monarhiji, ne pod Italijo.  Slovenska narodna zavest se je v Ukvah ohranila predvsem zaradi tega, ker so bili prebivalci močno povezani s Slovenci v Trstu in Gorici. Ohranili so tudi svoj pevski zbor »Planika« in cerkvene obrede v slovenščini.«  

»Problemi« so se začeli, ko je novi domači župnik Mario Gariup  26. januarja  1976 prosil za uporabo učilnice, ki naj bi mu bila dodeljena za pouk sloven-ščine. Ravnateljstvo v Trbižu je dalo 2. februarja 1976 ustno dovoljenje – 14 dni pozneje, 16. februarja, pa je eksplodirala »bomba« po zaslugi gospe Liane Broccaioli, ki je otroke z učiteljem vred izgnala iz šole v imenu šolskega skrbnika iz Vidma (Udine). Tako imenovana »ukovska afera« je sprožila val protestov in je odmevala v mednarodni javnosti. Z župnikom Gariupum in njegovim sotrudnikom Venosijem se je  javno solidariziral tudi Narodni svet koroških Slovencev: tedanji predsednik NSKS Joško Tischler in osrednji tajnik Filip Warasch sta obiskala italijanskega generalnega konzula v Celovcu in mu predala protestno pismo.

Končno je potrebno dovoljenje iz Vidma le prišlo. (Privatni) slovenski pouk (v popoldanskih urah) se je mogel nadaljevati v poslopju osnovne šole – število učencev pa je bilo višje kot pred »ukovsko afero«. Zaključne slovesnosti leta 1977 se je udeležila tudi delegacija NSKS (Matevž Grilc, Filip Warasch, Karel Smolle, Nužej Tolmaier). V znak solidarnosti je otrokom podarila  mladinske knjige in zbirko pesmi Milke Hartman »Lipov cvet«.

Danes slovenščina na šolah v Kanalski dolini še vedno ni integrirana v italijanski šolski sistem. Neglede na to je pouk v Ukvah trijezičen (italijansko, slovensko, nemško). Glavnino financira občina, sofinancerja pa sta društvi »Mario Černet« oz. »Kanaltaler Kulturverein«.       

Dodaj odgovor

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch