Novo društvo stalne konference predsednikov in podpredsednikov narodnostnih sosvetov še naprej povzroča nesoglasja. Medtem ko je ZSO razjasnil svojo vlogo in se bo aktivno in vsebinsko vključil v delovanje konference, poudarja Iniciativa SKUP, da gre za dodaten korak v »podržavljenje manjšinske politike«. 

Glavni namen novega društva stalne konference predsednikov in podpredsednikov narodnostnih sosvetov je, kot so zapisali društveniki v tiskovni izjavi, usklajen nastop narodnostnih sosvetov, oblikovanje skupnih idej in zahtev ter njihovo komuniciranje v javnosti. 

Pri Zvezi slovenskih organizacij (ZSO) od minulega ponedeljka naprej ni več odprtih vprašanj. ZSO se bo aktivno in vsebinsko vključila v delovanje konference, so zapisali v tiskovni izjavi. Izvršni odbor ZSO je na seji 29. novembra med drugim obravnaval novoustanovljeno društvo. Da bi razjasnil odprta vprašanja, ki so se postavljala nekaterim članom odbora ZSO ob ustanovitvi novega društva, se je predsednik Manuel Jug pogovarjal s predsednikom sosveta za slovensko narodno skupnost Bernardom Sadovnikom. Izvršni odbor ZSO je nato bil seznanjen z rezultati pogovora in sprejel sklep, da kot organizacija priznajo konferenco predsednikov in podpredsednikov narodnostnih sosvetov ter da se bodo člani sosveta iz ZSO aktivno in vsebinsko vključili v delovanje konference. 

V tiskovni izjavi izvršni odbor ZSO še pojasnuje, »da se zavzema za krepitev pravno zasidranih sosvetov za narodne skupnosti, ker so v njih zastopana vsa bistvena politična in ideološka mnenja narodne skupnosti in da pri ZSO konference predsednikov ne vidijo kot predstavniško telo, temveč kot usklajevalni gremij vseh avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, v okviru katerega se dogovarja in razpravlja o vsebinskih in strateških točkah, ki naj krepijo obstoj narodnih skupnosti. 

Rudi Vouk je v tiskovni izjavi v imenu Iniciative SKUP zapisal, da namesto obljubljene reforme zastopništva avstrijskih manjšin, ki jo je pozdravljala tudi iniciativa, sedaj grozi korak nazaj. 

Namesto »da bi reformirali sosvete pri Uradu zveznega kanclerja, ki so od vsega začetka bili napačno konstruirani, jim hočejo sedaj dati še večjo težo in storiti dodaten korak k podržavljenju manjšinske politike. Iz vseh sosvetov želijo ustvariti konferenco sosvetov, kar bi pomenilo, da bi ustanovili neke vrste ›centralni sosvet‹, tako da do vlade pridejo samo še manjšinske zahteve, za katere se dogovorijo vse avstrijske narodne skupnosti – čeprav so njihovi problemi zelo različni,« so zapisali v tiskovni izjavi. 

V tiskovni izjavi Iniciativa SKUP še poudarja, da od svoje ustanovitve naprej svari »pred nevarnostjo »podržavljene manjšinske politike« v Avstriji, s katero avstrijska politika skuša izriniti avtonomno, samostojno zastopstvo slovenske manjšine in dopuščati samo še mnenja, ki so prišla skozi »filter« sosveta pri Uradu zveznega kanclerja, kjer stranke SPÖ, ÖVP in FPÖ določajo, katero mnenje jim je najbolj všeč. V tiskovni izjavi iz minulega ponedeljka je iniciativa SKUP še pred videokonferenco premiera Janše z zveznim kanclerjem Schallenbergom pozvala Janšo, da naj opozori na »ta grozeči negativen razvoj, ki nasprotuje obljubam iz vladnega progama trenutne avstrijske vlade in podpre prizadevanja za demokratizacijo in skupno zastopanje interesov slovenske narodne skupnosti na Koroškem namesto nadaljnjega podržavljanja avstrijske manjšinske politike«.