S podpisi pogajalske ekipe SPÖ in ÖVP je bila v sredo, 5. aprila, v Lakesideparku zapečatena koalicijska pogodba 33. koroške deželne vlade.

Ta napoveduje, da bo Koroška »dežela najbistrejših glav in najbolj socialno čutečih src«, koalicijski sporazum pa se orientira po trajnostnih ciljih Organizacije Združenih narodov.  

Po besedah deželnega glavarja Petra Kaiserja je koalicijska pogodba oz. program koroške deželne vlade za obdobje med leti 2023 in 2028 program »modernizacije, digitalizacije in trajnosti«, ki ne pozablja na socialno komponento. Preambula koalicijske pogodbe je v nemškem, italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku, v njej pa nova koroška deželna vlada, ki bo kot taka delo začela po konstitutivni seji 19. aprila,  napoveduje inovativno podnebno, okoljsko in izobraževalno politiko. Železniška povezava skozi Golico je po besedah Kaiserja »100-letna priložnost za deželo« predvsem, kar se osrednjega prostora tiče, koalicijska pogodba pa napoveduje razvoj vseh območij Koroške v enaki meri.

Slovenska narodna skupnost je v koalicijski pogodbi omenjena petkrat. Enkrat splošno v kontekstu Koroške, ki je križišče romanskega, slovanskega in germanskega kulturnega prostora, nato pri zavezi o varstvu pravic slovenske narodne skupnosti, konkretneje pa pri finančni podpori privat-nim in javnim dvojezičnim vrtcem. Koalicijski partnerici se zavezujeta, da bo slovenščina upoštevana pri digitalizaciji koroške javne uprave, pri formularjih in na socialnih medijih dežele. SPÖ in ÖVP se zavezujeta tudi k nadaljnjemu obstoju obstoječih dvojezičnih sodišč v Borovljah, Pliberku in Železni Kapli kakor tudi h krepitvi vloge Dialoškega foruma. 

Koalicijsko pogodbo 33. koroške deželne vlade lahko preberete na novice.at/koalicijskapogodba.