Dolgoletni glavni kandidat »TeamKramer« v Dobrli vasi Štefan Kramer se je po več kot dveh desetletjih v občinski politiki odločil za to, da ne bo več kandidiral na prvem mestu. Nasledila ga bo njegova hčerka Nadja Kramer, ki želi z novim zagonom in motivirano skupino pozitivno sooblikovati občinsko politiko v Dobrli vasi. Na listi bo poleg izkušenih kandidatov kandidiralo tudi nekaj novih, mladih obrazov, na vidnejših mestih na listi so tudi ženske.

Prosim, da se kratko predstavite.

Rojena sem leta 1989, študirala sem prevajalstvo in tolmačenje v Gradcu, naredila sem izobrazbo da lahko poučujem nemščino kot drugi tuji jezik za tujce. Med drugim sem tudi samostojna podjetnica in dajem tečaje za pametne telefone in računalnike za začetnike, predvsem za starejše ljudi. Opravila sem tudi politično izobraževanje dežele Koroške.

Ste bili doslej že aktivni v občinski politiki?

Aktivna sem bila bolj v ozadju, organizirala sem zadnji volilni boj Teama Kramer leta 2015. Ko se je Štefan Kramer odločil, da pri teh volitvah ne bo več nastopil, je bilo odprto, kako naprej. Na listi še nisem bila, a zdaj sem se že nekaj časa ukvarjala z idejo, da bi šla v politiko. Pred kratkim smo se v timu skupaj tako odločili, da bom kandidirala na prvem mestu.

Zakaj ste leta 2009 spremenili ime frakcije iz »Ebern­dorfer Liste/Enotna lista Dobrla vas« v »Team Kramer«?

Ideja za tem je bila, da se kot politična frakcija odpremo, več ljudi se je našlo v našem političnem gibanju.  Dobrla vas je zelo raznolika občina, tudi politični pristopi so različni. Za delovanje TK pa je bilo v ospredju vedno nadstrankarsko delovanje. Neglede na politično identiteto delujemo za občane in občanke, vsak lahko s svojimi vprašanji in prošnjami pride do nas in mi se za to zavzemamo. Mislim, da nam je uspelo, da smo odprti tako za nemško govoreče kot tudi za slovensko govoreče ljudi v občini. Leta 2009 so ljudje predvsem volili osebo Štefana Kramerja in njegov način delovanja v občinski politiki, kot kandidat za župana je tistega leta dobil 780 glasov, drugi krog županskih volitev je bil občutno blizu.

Pri volitvah 2015 je TK v primerjavi z 2009 izgubil le en glas, ker pa je število prebivalcev v Dobrli vasi padlo pod 6000, se je tudi število mandatov v občinskem svetu znižalo od 27 na 23. Tudi TK je izgubil en mandat.

Na žalost smo le za nekaj glasov zgrešili četrti mandat. Sicer bi imeli dovolj glasov, a pri nekaterih poštnih glasovnicah so žal manjkali podpisi, s tem pa na žalost niso bile veljavne. Vidimo tudi potrebo, da se ljudjem razloži, kako pravilno izpolniti volilno karto.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na občinskih volitvah?

Občinska politika je pri nas doma bila zmeraj velika tema. S tem smo doraščali, starši so vedno rekli, da če hočeš kaj spremeniti, moraš sistem spremeniti od znotraj. Zame to pomeni, da moram ubrati pot politike, če želim občino aktivno sooblikovati jo tudi strukturno spremeniti. Človek ima lahko dobre ideje, če pa nimaš strukture za sabo, jih je zelo težko realizirati. Zame je to pot, da lahko pozitivno vplivam na prostor in kraj, kjer živim. Kjer rada živim.    

Katere programske točke bodo bolj v ospredju?

Tudi v prihodnji občinski periodi bo eno od težišč varnost za naše občanke in občane. Močno smo se zavzemali za dodatne prehode za pešce. Seveda imamo določene politične predstave in nastavke, trenutno se volilni program še oblikuje, v kratkem ga bomo v celoti  predstavili javnosti. En večji projekt v prejšnji periodi je bila naprava za kompostiranje. TK se je zavzel za to, da je to nalogo prevzela domača kmetija iz Dobrle vasi v sodelovanju z občino. Tudi akcija »Travnik cvetlic« je bila sprejeta zelo pozitivno. Ljudje so kupili semena in jih posejali, polovico stroškov pa je prevzela občina. To sta pa samo dva projekta od mnogih.

Kako je z vidno dvojezičnostjo v občini? Spletna stran občine je le enojezična, na občinskih informacijah ni videti slovenske besede?

Mislim, da je leto 2020 pokazalo, da je dvojezičnost samoumevnost pri nas na Koroškem, tudi opravičilo predsednika Van der Bellna je simbol, da se ta dvojezičnost ceni. Team Kramer ima svoj program pripravljen vedno v slovenskem in nemškem jeziku, tudi vsaka prošnja, ki se vloži v občinskem svetu, je dvojezična. Predvsem v iztekajoči se periodi se je vzdušje znatno izboljšalo, korak za korakom želimo najti skupno pot, nisem pa prepričana, da je treba vedno vse izsiljevati. Na prvem mestu je to spoštovanje, ostalo bo prišlo počasi. Veliko je vredno, da ni več tistega nasprotovanja in kreganja zaradi dvojezičnosti. S tem je tudi za mlajšo generacijo laže, da pokaže, da je ponosna na svojo večjezičnost. 

Kako je z dodatnimi dvojezičnimi krajevnimi oznakami?

TK se vedno zavzema za vidno dvojezičnost. Prepričana pa sem, da moramo ostati realistični, pred volitvami tega ne bo nihče tematiziral. Seveda je želja, da bi se postavile še kakšne dodatne dvojezične table. Ko bodo volitve za nami, se bomo z nekaterimi temami še bolj pospešeno ukvarjali.

Je prišlo do sprememb pri kandidatih na listi?

Zelo sem vesela, da bo skoraj cel tim ostal isti, seveda pa je prišlo do sprememb. To je tudi znak, da smo stabilna in zanesljiva stranka v naši občini. Kandidira tudi nekaj ljudi, ki imajo že več izkušenj v občinski politiki kot jaz. Vesela sem, da bo tudi razmerje moških in žensk na listi uravnovešeno. Na prvem mestu bom kandidirala jaz, na drugem Jozej Haschej in na tretjem mestu Mihaela Lesjak-Zdovc. Osebno mislim, da moramo delo naših predhodnikov spoštovati in vesela sem, da bodo še naprej sodelovali. Prepričana sem, da bomo z novim pristopom, idejami in z izkušnjami tistih, ki nam so to pot pripravili, uspešni. Mislim, da se bomo tako mladi in bolj izkušeni dobro dopoljnjevali.

V 132 občinah ne Koroškem je samo sedem županj. Zakaj se po vaši oceni manj žensk odloči za občinsko politiko?

Velik fdejavnik je, da ima mnogo žensk poleg poklica še dodatne obremenitve, veliko dela znotraj družin obvisi na ženskah. Vsaka dodatna naloga, na primer v društvu ali politiki, je dodaten delovni napor in terja čas, ki ga veliko žensk nima. Na srečo imamo pri nas dosti inovativnih žensk na listi. Vsekakor pa je to tudi leta 2020 še nekaj novega, pomembno je, da jih bo v prihodnosti še več, ker se s tem izboljša tudi delovna dinamika, na primer v občinskem svetu.

Kako bo z volilnim bojem v času pandemije? Hišni obiski in osebni stik z ljudmi je predvsem v občinski politiki bil vedno zelo pomemben dejavnik.

Kakor kaže, bodo hišni obiski v običajni obliki utopični. Kljub temu želimo doseči vse naše občanke in občane s tem, da bomo zunaj na poti, kjer se bomo lahko v ustrezni varnostni razdalji pogovarjali, seveda pa je pri tem pomembno, da bomo zelo pazljivi. Volilni boj se je že začel. Mislim, da me precej ljudi pozna.

Aktivni ste tudi na družbenih omrežjih.

Ljudje, ki nam sledijo na naši spletni strani www.teamkramer.at ali na naših straneh na facebooku ali instagramu, so malo bolj informirani kot ostali, ker tam redno objavljamo naše akcije, na primer kratke video­spote ali druge informacije. Načrtujemo tudi prireditve v živo preko spleta.

Kaj je cilj TK na občinskih volitvah?

Na vsak način želimo pridobiti četrti mandat in mislim, da je to tudi realistično.