Izven centra Pliberka naj bi nastale nove trgovine, mnogi Pliberčani pa so mnenja, da ni potrebe po njih in jih v času klimatskih sprememb skrbi prekomerna pozidava in raba tal. Nasprotniki so zbrali nad 250 podpisov proti gradnji in občina je morala v petek, 27. januarja, sklicati zborovanje občanov. 

Dvorana pliberškega farnega doma je bila v petek, 27. januarja, zasedena do zadnjega mesta in občani so izrazili svojo zaskrbljenost. Dober obisk je pokazal, da Pliberčani hočejo biti informirani in soodločati. Povedali so, da bi radi vedeli, kaj naj bi se tam gradilo, kdo naj bi gradil trgovine in zakaj se ni vprašalo občanov. »Ja, nismo na letališču v Celovcu,« je povedal občan in dodal: »Kot občani hočemo vedeti, kaj bo tam nastalo.« Župan Visotschnig je odvrnil, da bodo nastale tri trgovine, o podrobnostih pa naj bi okrajno glavarstvo vedelo več. 

Da je Avstrija glede kvadrature trgovin ter pozidave in rabe tal med vodilnimi državami v Evropi, je povedal zaskrbljen Pliberčan. Ali Pliberk res potrebuje dodatne trgovine, ali obstajajo preverjeni podatki o tem, da hodijo občani zaradi tega kupovat v druge občine, ker ni določenih trgovin, je vprašal drugi občan. Župan Visotschnig je odgovoril, da je nekaj časa v avtomobilu sedel pred živilskimi trgovinami v Dobrli vasi in Velikovcu ter v Prevaljah in videl mnogo Pliberčanov, ki so tam nakupovali.

Občani so pliberške socialdemokrate opozorili tudi na dejstvo, da z načrtovanim projektom nasprotujejo liniji deželne SPÖ, ki se redno izreka proti dodatni pozidavi in rabi tal.

Proti gradnji sta se izrekla tudi pliberški župnik Ivan Olip in mestni svetnik Marko Trampusch.

Občinski zastopniki so izjavili, da pravno niso imeli drugih možnosti, kakor da odpravijo moratorij za gradnje, pravnik Rudi Vouk pa je povedal, da gre za politično odločitev in da iz pravnih določil ni razvidna obveznost odprave prepovedi gradnje. Sklep za odpravo prepovedi za gradnje za parcelo, kjer naj bi nastale nove trgovine, je bil večinski, proti so glasovali mandatarji pliberške Enotne liste in dva občinska svetnika iz ljudske stranke. Med diskusijo so posamezni zastopniki občine omenjali tudi odškodnino, ki bi lahko čakala občino, če ne bi sklepali tako, kot so. Tudi v tem primeru je Vouk odvrnil, da za to ne vidi nobene pravne podlage. Rudi Vouk je za Novice še povedal, da je zborovanje farsa, saj bi moralo biti pred občinsko sejo in ne po njej.