Rudi Kullnig hoče s Kotmirško Enotno listo obdržati mandat v kotmirškem občinskem svetu. Občina ima zdaj več prebivalcev in bo prvič imela tudi referate.

Kotmara vas Volilni cilj Rudija Kullniga, ki bo tudi pri letošnjih volitvah na čelu Kotmirške Enotne liste, je jasen – tudi v tem letu hoče dobiti mandat. Frakcija je pred letom 2015 nastopala pod imenom Enotna lista Kotmara vas in je od leta 1973 naprej neprekinjeno z enim mandatom zastopana v občinskem svetu. Na volitvah za župana Rudi Kullnig ne bo nastopil. Lista je leta 2015 dosegla 126 glasov in en mandat (ÖVP 893/10, 482/5, 261/3). Od letošnjih volitev naprej je v Kotmari vasi na razpolago 23 (prej 19) mandatov, saj ima občina nekaj več kot 3000 prebivalcev. To pomeni tudi, da bodo od marca naprej v občini obvezni referati.

Še naprej se Kullnig namerava zavzemati za dvojezičnost in hkrati opozarja na uresničitev kolesarske poti do občinske meje v smeri Celovec, ki je bila ena glavnih zahtev liste v zadnjih letih. Predlog je oddal še Jože Wakounig. »Z rednimi vprašanji glede napredovanja projekta sem v občinskem svetu ustvaril pritisk. Zanimivo bi bilo, če bi se kolesarska pot nadaljevala tudi v smer proti Bilčovsu.« 

Kullnig se bo zavzel za več pomoči s strani občine starejšim ljudem in za cenejše vozovnice za go-mobil za ljudi, ki prevoz nujno potrebujejo.

Transparenta politika in kontrola delovanja v občini je ena glavnih temeljev Kullnigovega delovanja – redno obvešča po facebooku o vsebinah občinskih sej, ponavadi še istega večera. »Pri obveščanju se osredotočim na moja pripravljena vprašanja za vprašalno uro. Redno sprašujem po sklepih v občinskem predstojništvu. Ti niso javni, predstojništvo pa lahko sklepa do določene finančne meje brez občinskega sveta. Občani ta servis dobro sprejemajo.«

Vidne dvojezičnosti je v občini malo –Plešivec in Vesava sta edini dve vasi, ki imata dvojezične krajevne napise. Urad­nega občinskega lista v Kotmari vasi ni, v rednih letakih občine pa Kullnig želi, da bi tam lahko dvojezično objavljala tudi domača društva ali kdorkoli drug. 

Nadaljnji kandidati na prvih mestih Kotmirške Enotne liste so Danica Tschertou, Črtomir Jank in Svetlana Wakounig.