Ker so predsedniki sosvetov vseh avstrijskih avtohtonih manjšin ustanovili društvo, nekateri temu nasprotujejo in to dejanje kritizirajo. Je pa treba prebrati le § 7 Zakona o narodnih skupinah, ki  se glasi:

»Zur Behandlung von Fragen, die mehrere Volksgruppen gemeinsam betreffen, können die in Frage kommenden Volksgruppenbeiräte auf Einladung des Bundeskanzlers zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten. Der Bundeskanzler hat zu solchen Sitzungen binnen zwei Wochen einzuladen, wenn es von einem Volksgruppenbeirat verlangt wird. Im übrigen ist auf diese Sitzungen § 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Vorsitz abwechselnd von den Vorsitzenden der jeweils beteiligten Volksgruppenbeiräte auszuüben ist«.

Mislim, da je pametno, da imajo sosveti svojo koordinacijo in tako lahko bolj usklajeno nastopajo pri avstrijski vladi. 

Spet se pojavlja teza o »podržavljeni manjšini« itd. Ščuvanje zoper sosvet je absurdno. V Avstriji obstaja nešteto sosvetov, tako na zvezni kot tudi na deželni ravni. Manjšinske sosvete imenuje Zvezna vlada na podlagi predlogov reprezentativnih organizacij manjšin. Tako ravna vlada tudi pri številnih drugih imenovanjih sosvetov. So pa tudi primeri, ko vlada sama imenuje sosvete. V našem primeru vlada ne more imenovati nekoga v sosvet, ki ga ni predlagala ena izmed osrednjih oragnizacij (NSKS, SKS, ZSO, KKZ, SPZ in Društvo člen 7).

Odvetnik Rudi Vouk je v zadevi imenovanja sosvetov sprožil postopke pred upravnim in ustavnim sodiščem in nekajkrat pogorel. Le v zadevi enega člana FPÖ je upravno sodišče sledilo njegovi pritožbi.

Poslanka Olga Voglauer, ki ima velike zasluge za povečanje finančnih podpor avstrijskim manjšinam, je ob začetku svojega mandata najavila, da bo prišlo do korenite reforme manjšinske zakonodaje. V ta namen naj bi ustanovili delovne krožke, v katerih bi sodelovale vse manjšine. Do danes do ustanovitve takih krožkov ni prišlo.

Zato slej ko prej velja Zakon o narodnih skupinah, ki predvideva v § 7 mehanizme za koordinacijo vseh manjšinskih sosvetov. Zato je ustanovitev društva predsednikov vseh sosvetov pametno, ker izboljšuje medsebojno koordinacijo. Ko bo sprejet nov zakon, se bomo pa ravnali po njem.

Dr. Marjan Sturm, bivši predsenik sosveta