Ljubljana Predsednica komisije je bila izvoljena v Evropski parlament in jo bo v tej funkciji nasledila parlamentarka iz iste stranke. Vsi predlogi (priporočila) so bili sprejeti soglasno.

Komisija priporoča Vladi RS, da pri pripravi operativnih programov čezmejnega sodelovanja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027 še naprej upošteva specifike in potrebe obmejnega prostora s ciljem spodbujanja sodelovanja in krepitve položaja slovenske avtohtone narodne skupnosti na teh območjih. Za zdaj se programi čezmejnega sodelovanja kot na primer Geopark Karawanken-Karavanke uspešno nadaljujejo.

Posebna priporočila Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu so tokrat zaobjela mladino in mlade Slovence v zamejstvu in po svetu: prednostno naj se financirajo isti kakovostni projekti društev ali organizacij v Sloveniji in zamejstvu, kjer so vključeni mladi Slovenci. Enkrat letno mora o tem poročati Komisiji.

Nadalje Komisija priporoča Uradu, da naj čimprej pripravi novo strategijo sodelovanja med Republiko Slovenijo in slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva, s katero naj bi spodbudili poslovne vezi med mladimi podjetniki v Sloveniji z mladini podjetniki slovenskega rodu izven Slovenije.

 Posebno pozornost naj v okviru njenega Sveta Vlada Republike Slovenije nameni sploh mladim in problematiki, ki je povezana z njimi v zamejstvu in po svetu.

V razpravi, kjer so sodelovali tudi zastopniki Slovencev v zamejstvu (za koroške Slovence sta bila navzoča predstavnika ZSO in SKS), so bili omenjeni tudi pozitivni aspekti mladinskega dela na raznih področjih, saj ima skoraj vsako kulturno društvo tudi mladinsko sekcijo (zbori, lutke, odrsko delovanje, športni klubi, dejavnost dvojezičnih vrtcev, zavetišča). Minister Jožef Česnik je navedel konkretne nujne primere, kjer bi za mladino potreboval dodatno letno še kakih tristo tisoč evrov pospeševalnih sredstev, pa še, da ima dobre kontakte s pristojnimi v zamejstvu in da bi moral tudi večkrat intervenirati ob posebnih primerih.

V imenu koroških Slovencev se je Valentin Sima zahvalil predsednici Komisije za dobro opravljeno delo in plodno sodelovanje in ji zaželel dober prihod v Bruselj.