Mesto Celovec je članoma konsenzne skupine Josefu Feldnerju in Marjanu Sturmu za »številne zasluge za ugled mesta« podelilo zlato medaljo mesta Celovec. Slovesna podelitev medalj je v petek, 18. marca, potekala v celovškem rotovžu. 

Slovesna podelitev zlatih medalj mesta Celovec je potekala v prostoru, kjer običajno zaseda mestni svet. Koroško glavno mesto je nekdanjima nasprotnikoma drugo najvišje odlikovanje mesta (najvišje odlikovanje za posameznike je častni prstan mesta, za organizacije in podjetja pa pravica do nošnje celovškega mestnega grba) podelilo za utrjevanje miru, spoštljivega sobivanja in poudarjanja skupnega obeh narodnostnih skupin. V pozdravnem nagovoru je župan Christian Scheider med drugim dejal, da je sprava med med nekdanjima nasprotnikoma »prav v teh časih, ko je stremljenje k miru najbolj pomembno, velik zgled«. Župan je kot pomemben dosežek konsenzne skupine, ki sta ji poleg drugih članov pripadala tako Feldner kot tudi Sturm, podčrtal proces, v katerem je »povezovalno prevladalo nad ločujočim in ki je od »gegeneinander« preko »nenebeinander« vodil do »miteinander«. 

Častna govornika sta bila Andreas Mölzer, ki je od Josefa Feldnerja prevzel vodstvo Kärn­tner Heimatdiensta, in Raimund Grilc (za Marjana Sturma), ki je prebral govor odsotnega Rudolfa Dörflingerja. Po podelitvi zlate medalje in plakete je nastopil čas za zahvalne govore obeh nagrajencev. Josef Feldner je med drugim dejal, da se sramuje, da je pred nekaj desetletji še nasprotoval izvajanju slovenskih narodnih pesmi v javnosti, kakor so minuli petek zazvenele v dvorani celovškega mestnega sveta. »Koroško sestavljata dve kulturi dveh narodnih skupnosti, njuno sobivanje pa ima pri nas največji pomen,« je povedal nekdanji vodja KHD-ja, ki je imel za zbliževanje s Sturmom v okviru konsenzne skupine »polno podporo vseh gremijev KHD-ja«. Feldner je prepričan, da njegovo sedanje spravno delovanje najbolje povzame stavek: »Lepo je, da ni treba biti samo proti, ampak da se lahko tudi za kaj zavzameš.« Marjan Sturm je uvodoma citiral Bruna Kreiskega, ki je dejal, da je to »maščevanje zgodovine, ko nekdanji mladi revolucionarji na stara leta prejemajo odlikovanja«. V svojem zahvalnem govoru je med drugim omenil, da je sicer odraščal pred vrati mesta, da pa je Celovec »mesto njegove urbane socializacije« v mladosti, ko je v deželni prestolnici obiskoval predvsem diskoteke. »Kdor želi spremembe, se mora biti pri­pravljen tudi sam spremeniti, se poskusiti vživeti v nasprotnika in poskusiti razumeti, zakaj misli in čuti tako, kot misli in čuti,« je Marjan Sturm povzel prepričanje, ki ga je vodilo pri delu v konsenzni skupini.

S koroškimi ljudskimi pesmimi v nemškem jeziku, z dvojezičnimi in s slovenskimi pesmimi je podelitev zlatih medalj mesta po glasbeni plati sooblikoval dvojni sekstet, ki sestavlja komorni zbor Celovec-Vrbsko jezero.                   

Lavdacija Rudolfa Dörflingerja Marjanu Sturmu je na: Povezava