V poznih večernih urah 7. oktobra in jutranjih urah 8. oktobra 2022 je mestna občina Borovlje pred zasebno hišo Kindergartengasse 5 postavila novo spominsko ploščo z besedilom »V tej hiši je bilo 10. oktobra 1920 glasovanje o svobodi Koroške«.

V hiši z razgibano zgodovino se od leta 2016 nahaja dvojezični privatni vrtec, pišeta v tiskovni izjavi lastnika stavbe Daniel Wutti in Dimitriya Dimitrova Wutti, ki sta že naslednjega dne, 9. oktobra občinski napis kontekstualizirala z dodatno ploščo. Ta pojasnjuje, da v stavbi »ni potekalo glasovanje o „svobodi Koroške“, temveč plebiscit o državni pripadnosti južne Koroške«.

Dvojezični napis tudi pravi, da ima »Koroška še danes vidne težave s svojo preteklostjo«, opominja pa tudi, da je poskus germanizacije južne Koroške več deset tisoč Korošicam in Korošcem vzel jezik njihovih prednikov in docela spremenil jezikovno podobo dežele.