Zadnji dve periodi je v Dobrli vasi bil župan Gottfied Wedenig (SPÖ). Tokrat se v drugem krogu za to funkcijo potegujeta Friedrich Wintschnig (ÖVP) in Wolfgang Stefitz (SPÖ).   

Zakaj naj bi vas dobrolski občani izvolili za župana?

Wolfgang Stefitz: Ker sem izkušen kandidat, kot podžupan vem in sem se naučil, kaj pomeni delati za občane in imeti občutek za njihove želje in skrbi. Zato mislim, da imam pravo znanje, pa tudi določeno ponižnost za to posebno funkcijo. 

Friedrich Wintschnig: Mislim, da sem v zadnjih dvanajstih letih, ko sem deloval kot občinski predstojnik, dokazal, da sem vedno bil vsestransko odprt in da znam delati v skupini ter enakopravno za vse občanke in občane. 

Kako bi se sami opisali (tri lastnosti)?

Stefitz: Tisti, ki me poznajo, bi o meni rekli da sem mož beseda, torej da tudi naredim, kar povem. Sem pošten in zaupanja vreden človek.

Wintschnig: Pošten, zanesljiv in socialen.

Zakaj ste boljši od vašega tekmeca?

Stefitz: Sem odprt človek, znam delati nadstrankarsko in tudi skupaj z drugimi frakcijami. Bom župan za vse občanke in občane. Vedno bom imel odprto uho za njihove težave. Mislim, da je zelo pomembno, da kot župan znaš poslušati. Rad bi še povedal, da sem dvojezičen.

Wintschnig: Mnenja sem, da bom samo jaz lahko župan za vse občane Dobrle vasi. 

Kaj bi povedali o dvojezičnosti v Dobrli vasi?

Stefitz: Dvojezičnost je obogatitev, bodisi na kulturnem, bodisi na gospodarskem področju. Važno pa je tudi, da se srečujemo na istem nivoju. 

Wintschnig: S tem nimam nobenih težav, tudi moje korenine so deloma tam. Sam ne govorim slovensko, ker me jezika niso naučili, kar je škoda. Govorim  pa italijansko, angleško in nemško. 

Imate konkretno ponudbo za slovenske volilke in volilce?

Stefitz: Mislim, da zdaj ni pravi čas, da bi lahko že dal kakšno konkretno ponudbo. Tisti, ki me poznajo, pa vedo, da sem se vselej zavzemal za dvojezičnost in jo tudi zagovarjal.

Wintschnig: V zadnjih dveh periodah sva s Stefanom Kramerjem dobro in pozitivno sodelovala. Za plodno sodelovanje vedno prožim roko. Obiskal sem mnogo ljudi, ki so morda v prvem krogu volili gospo Kramer, in imam občutek, da me povsod sprejemajo zelo pozitivno. 

Druge občine so v zadnjih letih postavile še kakšno dodatno dvojezično krajevno tablo. Bo to v bodoče mogoče tudi v Dobrli vasi? 

Stefitz: V prihodnosti se bo novi občinski svet posvetil tej tematiki, to stvarno obdelal in o tem odločal. Prej sam ne morem povedati več, lahko pa povem, da osebno ne bi bil proti, odvisno pa bo od tega, kako se odloči občinski svet.

Wintschnig: Če si bo večina prebivalcev v naselju to želela, pri tem ne vidim nobenega problema. Na facebooku smo objavili prispevek z vsemi krajevnimi tablami v občini, na žalost je prišlo do napake, da smo jih objavili le v nemščini. Zdaj smo prispevek še enkrat objavili in dodali tudi slovenska imena krajev.   

Če vas bodo občani izvolili za župana, česa bi se najprej lotili?

Stefitz: En projekt bi bil mladinski center v Sinči vasi, pri tem bi želel kooperacijo in izmenjavo idej z mladinskim centrom »Okay« v Dobrli vasi.
Drugi projekt je park logistike v Sinči vasi, poleg tega se bom zavzel za obstoj celotne infrastrukture. Na območju Voglje želimo s konceptom pomiriti promet, tudi s ciljem, da zaščitimo tam živeče pred hrupom.

Wintschnig: Najprej se bi lotil zadeve okoli športnega društva Eberndorfer AC, nujno bi bilo potrebno , da bi obnovili društveno hišo, ki je v katastrofalnem stanju.  V Goselni vasi je problem s tamkajšnjim kopališčem, ki je v lasti dobrolskega samostana.  Domačini tam nimajo več dostopa do jezera. Projekt, ki bi ga rad realiziral, bi bila »Hiša generacij«, kjer bi bili starejši občani čez dan oskrbljeni. Idealna lokacija za to bi bil »Campus AdFontes«.