Danijel Olip je kandidat za župana Enotne liste Sele

Prosim, da se na kratko predstavite.

Danijel Olip: Star sem 29 let.  Doraščal sem pri Kališniku na Šajdi z bratom in tremi sestrami. Sem veroučitelj, kmet in kristjan. V prostem času se rad družim s prijatelji in ukvarjam s športom. Zelo mi je všeč, če se v prijetni družbi kaka domača pesem zapoje.  

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na občinskih volitvah?

Enotna lista Sele je iskala kandidata za župana, ker se je vodja frakcije Manfred Furjan odločil, da se ne bo potegoval za to funkcijo. Ker rad živim v Selah in želim pozitivno sooblikovati razvoj domačega kraja, sem se odločil, da prevzamem odgovornost za dobro in konstruktivno delo v naši občini. Velika podpora, ki sem jo občutil z vseh strani, mi je olajšala odločitev. 

Predstavite nam svoje glavne programske točke.

Vse, kar se bo delalo, naj bo v prid domačinov in domačega kraja. Trudil se bom za to, da bomo imeli vse pogoje za visoko življenjsko kvaliteto v Selah. Naš skupni cilj je, da načrtovan projekt, oblikovanja podobe vasi izpeljemo tako, da bo odsevala svojo stoletno zgodovino in da bodo Sele ostale prepoznavne. Podoba kraja se ne sme umetno spreminjati. Kot zelo praktično naravnan človek pa se bom zavzemal tudi za kolikor se da praktične rešitve. Pri tem mislim predvsem na pluženje snega, odtok površinske vode in zadosti parkirišč v središču Sel. Rešitev mora zadostovati tudi vsem zahtevam vsakodnevnega prometa in varnostnim predpisom za šolarje. V boju proti vedno pogostejšim naravnim katastrofam želim krepiti in podpirati naše gasilce. S tem je povezana tudi gradnja novega gasilskega doma v Selah pri Cerkvi in posodobitev opreme. Tukaj mi je pomembna praktična, moderna rešitev, ki bo gasilcem nudila potrebne pogoje. Pri novogradnjah – zasebnih ali javnih – je treba iskati rešitve dolgotrajnega značaja. Sodelovati želim z vsemi društvi, ki ohranjajo tradicijo in gojijo kulturo, ki sta važen del selske identitete. Z vsemi močmi se je treba boriti proti razprodaji selske zemlje tujim milijarderjem, ki potem nagajajo domačinom.

Ohra­nitev infrastrukture (šole, vrtci itd.) v boju proti odseljevanju je ena glavnih tem. Trenutna povezava med Selami in Celovcem za šolarje ni dobra. Zavzemal se bom za direktno povezavo in tako z relativno preprostim posegom dvignil življenjsko kvaliteto Selanov. Vse pa je seveda odvisno od finančne situacije občine, ki je trenutno še ne poznam podrobno. 

»Doraščal sem v Selah in od rane mladosti nosim odgovornost za domačijo in domače okolje. Vedno sem se trudil za dobre medčloveške odnose. Iščem rešitve, ne konfliktov. « 

Danijel Olip

Zakaj mislite, da ste najprimernejši kandidat za mesto župana?

Doraščal sem v Selah in od rane mladosti nosim odgovornost za domačijo in domače okolje. Vedno sem se trudil za dobre medčloveške odnose. Iščem rešitve, ne konfliktov. Na prvem mestu je zame vedno človek, ne stranka. Mislim, da me ljudje doživljajo kot sproščenega in domačega tipa, ki ga vsak lahko vedno in brez pomislekov pokliče. 

Kaj se mora v Selah spremeniti?

V naši občini živi samo okoli 600 ljudi. Želim si, da bi vsaj ti držali skupaj in vlekli vsi za eno vrv. To skupnost krepiti, ne pa občanov razdvajati – to je ena glavnih nalog župana. 

Pri zadnjih volitvah je EL na Kotu dobila le malo glasov. Kako boste to tokrat spremenili?

Na Kotu imam veliko prijateljev in dobrih znancev. Poznam jih kot domače, pristne, poštene, vesele, delovne in gostoljubne ljudi. Spoštujem njihovo delo, predvsem na kmetijskem področju. Pod najtežjimi pogoji in z velikim idealizmom kosijo strme travnike in s tem ohranjajo podobo našega domačega kraja. Ker tudi jaz živim in delam na gorski kmetiji, vso to delo in življenje dobro poznam in ga znam ceniti. Vse to nas povezuje in upam, da bo to prišlo do izraza tudi pri volitvah. 

Kaj želite doseči?  Volilni cilj?

Z našo zagnano ekipo hočemo najmanj braniti dosedanje štiri mandate, mogoče nam uspe peti mandat. Potem bi občinski svet dobil nov zagon. Pri volitvah za župana je cilj jasen.