Iz »SGL – Skupne liste Škofiče« je nastala lista »SGL – Skupno, Grün & Lebenswert«

Škofiče Že junija 2020 je Magda Errenst v pogovoru z Novicami povedala, da ne bo več nastopila kot glavna kandidatka Skup­ne liste Škofiče in da išče naslednika.

Medtem se je marsikaj spremenilo.  Samostojnega nastopa Skupne liste Škofiče ne bo več, vendar se bodo volilci v Škofičah lahko odločili za volilno združenje »SGL- Skupno, Grün & Lebenswert«, pri katerem sodelujejo Zeleni iz Škofič, zastopniki ljudske liste Lebenswert, neodvisni kandidati ter zastopniki iz vrst narodne skupnosti. Glavni kandidat liste bo Norbert Sereinig (ljudska lista Lebenswert). 

Najvidnejša zastopnica iz vrst slovenske narodne skupnosti pa je Andrea Jäger-Ramos, ki kandidira na sedmem mestu volilnega združenja. »Zavzemam se za tolerantno sedanjost in bodočnost na Koroškem in za skupna ustvarjalna kulturna srečanja, ki slonijo na sodelovanju obeh jezikov in kultur na Koroškem,« pravi Jäger-Ramos in dodaja: »Ljudje v našem volilnem združenju so zelo odprti in imajo odprto uho za narodno skupnost.«

Od nekdanjih kandidatov Skupne liste Škofiče bodo pri volilnem združenju Skupno, Grün & Lebenswert mdr. sodelovali še Natalia Spitzer, Mario Ramos in dolgoletna občinska odbornica Magda Errenst, ki je bila od leta 1991 zastopnica SGL na občinskih sejah v Škofičah. SGL je pri zadnjih volitvah dosegla 123 glasov in en mandat. Zeleni, ki so del volilnega združenja, so imeli 109 glasov in tudi en mandat. Ostale stranke: ÖVP 922/12, SPÖ 309/4, FPÖ 127/1. 

Volilni program SGL ima več težišč, to so mdr. varstvo okolja in podnebja na občinski ravni, pospeševanje blagega turizma, trajnostna mobilnost in več javnega prometa, pa tudi preprečevanje zagraditve zemljišč ob Vrbskem jezeru. Volilno združenje se bo zavzelo za ukrepe, ki ustvarjajo zaupanje, da bo slovenski jezik deležen enakovrednosti in enakopravnosti, za čezmejno sodelovanje na občinskem, šolskem in kulturnem področju s Slovenijo, za vsestransko podporo kulturnim iniciativam in vzgojno-izobraževalnim ustanovam, ki pospešujejo medkulturno sodelovanje, ter za  izvedbo dvojezičnih projektov v občini na področju kulture, umetnosti in izobraževanja.