Glavni kandidat Liste Neuhaus-Suha je, kot že leta 2015, občinski predstojnik Peter Trampusch, ki velja za nadvse izkušenega občinskega politika, saj že  25 let zastopa interese suških občank in občanov. 

Suha Pred šestimi leti, ko je EL Suha kandidirala pod streho (dvojezične) Liste Neuhaus – Suha (LNS), je dosegla prvič tri mandate (Peter Trampusch, Peter Rupitz, Richard Grilc) in mesto v občinskem predstojništvu (Trampusch). »Ohraniti mesto  v predstojništvu in tri mandate v občinskem svetu je naš cilj tudi za tokratne občinske volitve,« poudarja glavni kandidat Peter Trampusch v pogovoru z Novicami

Kakor glavni kandidat EL Pliberk Marko Trampusch prihaja tudi glavni kandidat LNS Peter Trampusch iz Božičeve rodbine v Dobu – iz hiše, ki je vsa leta aktivno povezana s samostojnim političnim gibanjem slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Prvič je bil Peter Trampusch, ki se je priženil na Krištanovo kmetijo v Dolnji vasi, izvoljen v suški občinski svet leta 1997. Leta 2003 je na krmilu EL Suha nasledil  Lenarta Katza, občinskega politika z izrednimi zaslugami za samostojno politično gibanje in slovensko kulturo v suški občini.

Pri LNS gre za dvojezično listo. Rodila se je v okviru prizadevanj žvabeških prebivalcev za decentralno kanalizacijo s Petrom Trampuschem in gostilničarjem Petrom Rupitzem, p. d. Obnarjem v Gornji vasi,  na čelu. Tudi tokrat je Trampuschu uspelo zbrati okoli sebe zanimiv in obetaven tim.  Glavni kandidat LNS poudarja: »Imamo predvsem mlade kandidate. Zelo so motivirani in z veseljem pomagajo krepiti naše gibanje.« Konkretno kandidirajo poleg Trampuscha še ekološki kmet in gozdarski podjetnik Manuel Matschek, nastavljenec Marko Kumer, gozdar Michael Drug, študentka Ana Grilc, inštalater Franc Hirm ml.  in mesarski mojster in kmet Franc Hirm st., gostilničar in kmet Peter Rupitz ter Lenart Katz.

Politika mora prisluhniti in manj uradovati. Želje in potrebe prebivalstva naj postanjejo osrednja točka političnega delovanja. Po občinskih volitvah grozi na Suhi dodat­­na centralizacija politične moči. Zato je natančna in dobra kontrola prepotrebna. To nalogo bomo s svojimi izkušnjami dosledno izvrševali.

(iz volilnega programa LNS)

V poglavju ponudbe za našo mladino zahteva LNS, da se naj vsem, ki hočejo graditi v suški občini, omogoči brezplačen vodni priključek. Prav tako naj bi izvoljeni občinski/e predstavniki/ce 20 % občinskopolitičnih dohodkov namenili socialnemu skladu. Nadalje: uradna občinska sporočila naj bi bila dvojezična, suške kmetije naj bi domače prebivalstvo samostojno oskrbovale s svežimi živili, pri pisnih pošiljkah pa naj bi občina upoštevala vse spole.