Borovlje 27 ponovno ali na novo izvoljenih boroveljskih občinskih odbornic in odbornikov z županom vred je zapriseglo v četrtek, 8. aprila 2021, in s tem prevzelo svoje komunalno-politične naloge. Zaradi protikoronskih ukrepov je zaprisega bila v telovadnici ljudske šole.

Na občinskih volitvah 28. 2. 2021 so boroveljski socialdemokrati sicer izgubili glasove, a pridobili dodaten sedež in okrepili svojo absolutno večino in vladavino. Zdaj imajo 16 sedežev v občinskem svetu. Druga najmočnejša je ljudska stranka s štirimi sedeži, a je izgubila en mandat. Svobodnjaki imajo zdaj tri sedeže, pridobili so dva. Prav tako tri sedeže ima tudi Volilna skupnost, mesto mestnega svet­nika pa je odromalo k svobodnjakom. Zeleni, doslej dva sedeža v občinskem svetu, so obdržali enega. 

Kot pričakovano bo doslejšnji župan Ingo Appé (SP), ki je zaprisegel v obeh deželnih jezikih, tudi v tej mandatni dobi načeloval občini. Podžupanski mesti zasedata socialdemokrata Christian Gamsler in Monika Pajnogač, ostala mesta v mestnem svetu pa zasedajo Fabio Grabner in Ervin Hukarević (oba SP) ter Helga Seeber (VP) in Dominic Keuschnig (FP). Nadzorni odbor bo vodila Volilna skupnost, v odboru za finance pa je tudi Marinka Mader-Tschertou. 

Zbran občinski svet mestne občine Borovje Foto: Wakounig

Okrajni glavar Josef Leitner, ki je vse pozval k medsebojnemu spoštovanju in izrecno poudaril, da srž demokracije ni diktatura večine, temveč enakovredno in enakopravno sodelovanje z manjšinami, je zaprisego prebral v obeh jezikih. Slovensko so zaprisegli vsi mandatarji in namestniki Volilne skupnosti: Roman Verdel, Marinka Mader-Tschertou, Triksi Verdel, Herbert Pegam, Adrijan Kert in Kristijan Laussegger, zelena odbornica Ramharter ter Igor Roblek in župan Appé, oba SP. Drugi niso hoteli ali pa se niso upali, čeprav so pristojni na primer za inkluzijo.

Frakcijski vodja Volilne skupnosti Roman Verdel je izrazil pripravljenost svoje frakcije za sodelovanje in to podčrtal z dejavnostmi, s katerimi boroveljske slovenske strukture že doslej razbremenjujejo občino, najsi je to po otroško-pedagoški plati ali pa s socialnim mobilom regiotaxi. Zato upravičeno pričakuje, da bo občina Borovlje te dejavnosti tudi podprla.

Na sporedu je bila tudi zahvala zaslužnim bivšim občinskim odbornicam in odbornikom Sonji Woschnak, Cornelii Hribernik, Michaelu Lausseggerju, Tinu Wieserju, Hansu Schlemitzu in Walterju Urablu.