Pliberk Kot že prvi krog volitev, ki je potrdil dosedanji sestav občinskega sveta (ÖVP deset mandatov, SPÖ devet, EL štiri), tako je bil tudi nedeljski izid županjskih volitev podoben izidu leta 2015, ne glede na to, da je bil  Daniel Wrießnig (ÖVP) dolgolet­nemu županu Stefanu Visotschnigu (SPÖ) iz Vogrč tokrat še bolj za petami kot pred šestimi leti. Na koncu pa mu tudi na nedeljskih volitvah ni uspelo prekositi Visotschniga: Visotschnig je dobil 51,45 % (pred šestimi leti 53,42 %), kandidat ÖVP Daniel Wrie­ßnig pa 48,55 % (46,58 %). Če bi obveljalo samo po volilcih, ki so volili v nedeljo, bi bil Wrießnig celo 29 glasov pred Visotschnigom, ki je dobil večinsko podporo samo v volilnih okoliših Vogrče (65,53 %) in Libuče (61,54 %). Odločilni za  izid v prid Visotschniga so bili volilci/volilke z volilnimi kartami, pri katerih je Visotschnig dosegel 103 glasove  več kot Wrießnig oz. nad 56 %.

Čeprav je kandidat ljudske stranke za las zgrešil županski stolček, so v stranki sami zadovoljni z izidom volitev. Wrie­ß­niga nismo mogli doseči za komentar, zato pa Manfreda Daniela, ki je bil na listi na drugem mestu in je dobil 222 prednostnih glasov, kar bi zadostovalo kar za dva mandata. V stališču za Novice poudarja:   »Župana smo na žalost za las zgrešili. Kljub temu pa smo kot stranka na­predovali. Manjkalo nam je samo osem glasov, pa bi deveti mandat za SPÖ postal naš in bi v novem občinskem svetu bili zastopani z 11 svetniki.« 

Ob vsem tem pa so si opazovalci pliberške občinskopolitične scene bolj ali manj edini, da so k Visotschnigovi zmagi odločilno prispevali volilci EL, ki so bili, odkar se voli župan posebej,  v drugem krogu županskih volitev vedno jeziček na tehtnici. Objavljamo krajši pogovor s starim in novim županom Visotschnigom.      

Kako se počutite po tesnem izdidu nedeljskih volitev?

Stefan Visotschnig: Dobro. Izid volitev me potrjuje v prepričanju, da so ljudje zadovoljni z mojim delom v zadnjih letih.               

Kaj je bilo po vašem mnenju odločilno, da ste zmagali, čeprav SPÖ ni najmočnejša stranka?

Tako v prvem kot v drugem krogu so me volili ljudje iz drugih strank. 

Kakšni bodo vaši naslednji koraki? 

Ta teden bom imel pogovore z EL in ÖVP. Naša stranka je na  včerajšnji seji (minuli ponedeljek, op.) določila pogajalsko ekipo. Poleg mene bodo v njej še Tone Brezovnik,  Hermann Enzi in Hannes Lutnik. Hočemo se dogovoriti o razdelitvi referatov (mestni svet šteje šest članov: 3 ÖVP, 2 SPÖ, 1 EL, op.). Zame je pomembno, da se vsak vidi v svojem delu, ker mi gre za dobro sodelovanje.   

Kdaj bo konstituiran novi občinski svet? 

V prvem tednu po veliki noči.

Kje? Saj je občinska sejna soba premajhna za seje v času korone. 

V poštev pridejo JUFA, Kulturni dom ali Grenzlandheim.

Je to vaša zadnja perioda kot župan? 

Definitivno. Ostal bom župan celih šest let. Med prvimi desetimi kandidati imamo pet novih, ki bodo pozneje lahko prevzeli odgovornost.