Zvezna vlada je ob 100-letnici koroškega plebiscita sklenila plebiscitni dar v višini štirih milijonov evrov. Dva milijona od štirih je lahko dodelila dežela Koroška 35 občinam plebiscitnega območja. Pozanimali smo se, za kaj hočejo občine uporabiti plebiscitni dar.

V preambuli zakona o plebiscitnem daru 2020, ki ga je avstrijski državni zbor sklenil ob 100-letnici plebiscita v zahvalo, da je 10. oktobra 1920 na plebiscitnem območju večina glasovala za Avstrijo, konkretno piše: gre za podporo slovensko govorečega prebivalstva in da je plebiscitni dar namenjen projektom, ki koristijo »harmoničnemu sožitju, kulturni raznolikosti ter gospodarskemu, infrastrukturnemu in regionalnemu razvoju« v občinah plebicitnega območja. Hkrati daje zakon poudarek na dvojezične izobraževalne projekte ter digitalne predstavitve oz. spletne strani občin.

Poleg občin na plebiscitnem območju, katerim so bile dodeljene podpore preko deželne vlade, so lahko zaprosile za podporo tudi slovenske organizacije in ustanove. Za odločitve o njihovih prošnjah je pristojen urad zveznega kanclerja, ki odloča o porazdelitvi ostalih dveh milijonov.  Za to je zakonsko predviden poseben sosvet. Njegovi člani so predstavniki urada zveznega kanclerja, zveznih ministrstev za kulturo, umetnost in šport, za izobraževanje in znanost, za evropske in mednarodne zadeve ter za finance. Kot je v stališču za Novice povedala pristojna uradnica na uradu zveznega kanclerja Susanne Pfanner, je sosvet že sprejel sklep, vendar zadeva tehnično še ni docela finalizirana. 

Na vprašanje,  kdaj bodo organizacije, ki so zaprosile za podporo, izvedele, ali jo bodo sploh dobile oz.  v kateri višini, je odgovorila: »V naslednjih tednih.« Pri tem še posebej težko čakajo na odgovor Kulturni domovi (predvidenih naj bi bilo zanje v skupni višini 650.000 evrov. Nadaljnje podpore so namenjene za izobraževalne ustanove 800.000), za organizacije, ki si prizadevajo za sožitje in spravo 120.000), čezmejne kooperacije (50.000) ter za medijske, založniške in kulturne projekte (350.000). 

Železna Kapla-Bela (51.153 €): Podžupan Franc Jožef Smrtnik (EL): »Ves plebiscitni dar s strani dežele smo namenili za obnovo farne dvorane v Železni Kapli.«

Galicija (37.982 €): Voditeljica občinskega urada Silke Setz: »Farni dom bo saniran. V sklopu tega naj bi uredili tudi prostor za razna srečanja društev in fare. Temu je na osnovi sklepa s strani občinskega sveta namenjena vsa podpora.«

Žitara vas (44.131 €): Na osnovi sklepa občinskega sveta 40.000 evrov za sanacijo bivše ljudske šole v Šentlipšu, kjer je danes sedež ustanove Geopark Karavanke; 4.131 evrov za SPD Trta.

Globasnica (34.386 €): Župan Bernard Sadovnik (EL): »Podpora je predvidena za sanacijo farne dvorane in za pregradnjo Zadruge.« Natančna dodelitev še ni možna, ker še manjkajo podlage, pravi vodja občinskega urada Lojz Opetnik.

Bistrica pri Pliberku (44.514 €): Občinski svet še ni sklepal.

Škocjan (92.858 €): Podžupan Lojze Lach (SPÖ): »Ves denar smo namenili povečavi in generalni sanaciji ljudske šole v Škocjanu. Soglasen sklep.«

Dobrla vas (125.541 €): Nadja Kramer (Team Kramer): »10.000 za Kulturni dom SPD Srce. Ostala razporeditev še ni določena.«

Pliberk (82.900 €): Na osnovi soglasnega sklepa občinskega sveta 15.000 evrov za Kulturni dom in 15.000 evrov za Grenzlandheim; 23.300 evrov za ljudski šoli Pliberk in Božji grob (elektronske šolske tablice); 29.600 evrov za dvojezični otroški vrtec Pliberk (uresničitev prostora za orodje in igrače, nujna popravila, pedagoški pripomočki).

Velikovec (236.401 €):  Na osnovi sklepa občinskega sveta je ves plebiscitni dar namenjen za sanacijo dvojezične ljudske šole v Vovbrah.

Ruda (33.002 €):  Župan Rudi Skorjanz (SPÖ): »Plebiscitni dar smo namenili izobraževalnemu centru oz. ljudski šoli in otroškemu vrtcu na Rudi.«

Suha (23.470 €):  Občinski svet je denar soglasno namenil za jezikovno podpiranje v otroškem vrtcu in ljudski šoli Suha (po 4.000 evrov), za finalizacijo vaškega trga v Potočah, finalizacijo hiše društva Dorf­gemeinschaft Pudlach/Podlog (4.000 evrov), za sanacijo Hiše kulture KPD Drava (3.500 evrov) ter realizacijo akustičnega stropa v 2. razredu LŠ Suha.

Djekše (17.448 €):  Voditeljica občinskega urada Alexandra Horn: »Celoten plebiscitni dar smo namenili sanaciji ene ceste neposredno v Djekšah.«

Grebinj (74.942 €):  Sklep občinskega sveta: Vsa podpora je namenjena izgradnji ljudske šole in otroškega vrtca v Grebinju. 

Šentandraž v Labotski dolini (3.936 €):  Kulturni referent podžupan Maximilian Peter (ÖVP): »Na osnovi prošnje društva Abwehr­kämpferbund Maria Rojach smo namenili dodeljeno podporo v višini 3.936 evrov za obnovo spomenika (čiščenje in nov napis) v Mühldorfu. Okoli spomenika naj bi se uredil prostor.« 

Labot (44.110 €):  Občinski svet je sklenil, da se ves denar nameni premestitvi vojaškega spomenika. Ni pa še prišlo do dokončne privolitve deželne vlade.