Trata Udeležba na občnem zboru, ki ga je vodil boroveljski mestni svetnik Roman Verdel, je bila zelo številna. Razveseljiva je bila navzočnost mladih delegatov. Doslejšnji predsednik EL Gabriel Hribar je svoje poročilo pričel z ugotovitvijo, da je pred zadnjimi občinskimi volitvami leta 2015 bilo vprašljivo, če bo možno obdržati takratnih petdeset sedežev slovenskih samostojnih občinskih list. Z vežbanjem nastopanja da je uspelo zvišati število glasov in slovenskih občinskih svetnic in svetnikov na 58 mandatov. 

Politični vzvodi in povezovanja

Hribar je dejal, da Enotni listi manjkajo politični vzvodi na deželni in državni ravni. Ta pomanjkljaj regionalna stranka, kar EL je, skuša omiliti z mednarodnimi povezavami, na primer z European Free Alliance (EFA). EFA je združenje 45 manjšinskih in regionalnih strank iz celotne Evrope. Pri zadnjih evropskih volitvah je osem članic EFA osvojilo 12 sedežev v evropskem parlamentu.

Hribar je skušal utemeljiti svojo neuspelo volilno kooperacijo »Moja južna Koroška« z NEOS in se opravičil, da ni »zadostno in pravočasno obveščal občinskih list«. Zahteval je izboljšanje in evalvacijo pouka slovenščine in ustrezen pedagoški model v javnih dvojezičnih otroških vrtcih. 

Razprave o Hribarjevem poročilu ni bilo. Zato pa je bila kar živa pri točki o spremembi pravil. Še prej pa so župan Franc Jožef Smrtnik, mestni  svetnik Marko Trampusch in podžupan Vladimir Smtnik poročali o svojem delu  v koroški občinski zvezi ter v občinskih združenjih za šolstvo in socialo v okraju Velikovec.  

Sprememba oz. posodobitev pravil da je nujno potrebna, je bilo rečeno, a se je zatikalo pri predstavitvi in pri vsebini posameznih točk. S 40 proti 10 glasovom je bila sprejeta posodobitev pravil.

Za predsednika EL je kandidiral edinole Gabriel Hribar. 34 delegiranih je glasovalo zanj, 19 proti, en glas pa je bil neveljaven. Za popredsednika sta bila potrjena Marko Trampusch in Marinka Mader-Tschertou, člana predsedstva pa sta še Jaka Dovjak in Vladimir Smrtnik. Boroveljski mestni svetnik Roman Verdel je po volitvah pohvalil živahno in kotroverzno razpravo ter naglasil, da so naslednje volitve, in sicer v Kmetijsko zbornico, že drugo leto. Če se bomo vzajemno, enotni in z združenimi močmi spoprijeli z izzivi, bomo tudi uspeli, je poudaril.

Samostojna in razpoznavna

Občnega zbora so se udeležili zastopniki političnih in gospodarskih struktur koroških Slovencev, ter  podpredsednica EFA Nelida Pogačiç in Patrik Peroša, zastopnik »Oljke«, edine regionalne stranke. Manuel Jug, predsednik ZSO, je poudaril pomen delovanja Enote liste, hkrati pa izrazil upanje, da se bo v prid koroških Slovencev in regije zavzemala za sodelovanje z drugimi političnimi dejavniki. Franc Jožef Smrtnik je v imenu Skupnosti južnokoroških kmetov poudaril, da je Enotna lista razpoznavna prav zaradi svoje politične samostojnost in neodvisnosti. Vsi pa moramo skrbeti za jezik, za živo slovenščino. Za Zbor narodnih predstavnikov je Sonja Kert Wakounig dejala, naj bo EL močan in razpoznaven glas naših občin in se naj zavzema za virilni mandat v deželnem zboru, v imenu  Mlade EL je spregovoril Marko Oraže. 

Predstavnica EFA Nelida Pogačiç je zahtevala vključevanje manjšin v vse ravni EU, Patrik Peroša, ki je tudi koprski podžupan, pa je poudaril, da morajo manjšinske in regionalne stranke delovati samozavestno in si poiskati zaveznike. 

Kapelški župan Franc Jožef Smrtnik, prvi župan samostojnega slovenskega političnega gibanja na Koroškem po drugi svetovni vojni, je postal častni član EL. Listino mu je predal presednik Gabriel Hribar.