Ustanovna seja občinskega sveta v Selah

Sele Konstitutivna seja selskega občinskega sveta je minuli ponedeljek potekala v ljudski šoli Sele. Vsi občinski odborniki so zaprisegli v obeh deželnih jezikih. Zaprisego je vodil okrajni glavar Hannes Leitner, ki je samoumevno nagovarjal navzoče v obeh deželnih jezikih. Občinsko predstojništvo za naslednjih šest let sestavljajo župan Heribert Kulmesch, prvi podžupan Mario Oraže in drugi podžupan Danijel Olip. Medtem ko pri socialdemokratih in pri ljudski stranki ni novih občinskih odbornikov, so v vrstah Enotne liste Sele kar trije novi obrazi, ki so postali prvič člani občinskega sveta, to so Danijel Olip, Marko Oraže in Hannes Piskernik.

Štiri odborov

Občinski svet občine Sele bo imel še naprej štiri odbore. Enotna lista predseduje kontrolnemu odboru (Marko Oraže) in odboru za kmetijstvo in gozdarstvo (Manfred Furjan). Edina ženska v selskem občinskem svetu Simone Reiner (SPÖ) predseduje odboru za družinske, kulturne in mladinske zadeve, Thomas Ogris (SPÖ) pa odboru za varstvo okolja, turizem in šport.

Novi podžupan Danijel Olip v pogovoru za Novice obžaluje, da je do pogovora med socialdemokrati prišlo šele dve uri pred ustanovno sejo.

Predlog Enotne liste za ustanovitev dodatnega odbora »za upravljanje premoženja, gospodarstvo in infrastrukturne ukrepe« ni dobil potrebne večine. EL Sele je predlog utemeljila s tem, da mora občina Sele upravljati premoženje v skupni vrednosti nad 7 miljonov evrov in ker je načrtovanih še mnogo infrastrukturnih projektov. Odbor bi bil pristojen tudi za razvoj gospodarstva.