Nedeljske volitve v nemški državni zbor so bile za dansko in frizijsko skupnost še posebej razveseljive: njihova stranka SSW (Südschleswiger Wählerverband) je po letu 1961 spet kandidirala in dosegla mandat. 

SSW je sicer izvzet iz 5-odstotne klavzule,  je pa kljub temu potreboval nekaj več kot 40.000 glasov. Dejansko jih je dobil 55.000. Med gratulanti je bil tudi NSKS. Pogovarjali smo se z novopečenim državnim poslancem SSW Stefanom Seidlerjem, ki se je rade volje odzval na ekskluzivni intervju z Novicami.

Zakaj se je SSW po več desetletjih odločil, da kandidira spet za nemški Bundestag?

Stefan Seidler: Odločili smo se iz treh razlogov: prvič, ker v Berlinu v zadnjih letih niso bili pripravljeni zaznati narodnih manjšin in njihovih potreb. Tako npr. niso hoteli v ustavi upoštevati romske narodne skupnosti. Drugič, medtem ko Nemčija in Danska podpirata dansko narodno skupnost tudi z osnovno finančno podporo, dobivajo Frizijci samo sredstva za posamezne projekte. Tretjič, SSW je mnenja, da je treba usmeriti politični pogled tudi na Dansko in ostale skandinavske dežele. Te so npr. glede digitalizacije dokaj napred-nejše kot Nemčija.  Sploh pa je Berlin enostransko usmerjen proti jugu: z razliko do severnega predela Nemčije je Bavarska deležna zelo velikih podpor pri izgradnji infrastrukture. Zato pa so v naši deželi Schleswig Hohlstein cene za električni tok najvišje v državi. 

Kako si razlagate vaš uspeh na nedeljskih volitvah?

Predvsem dejstvo, da Berlin zanemarja severni del Nemčije, je povzročilo, da je skoraj polovica volilk in volilcev SSW prišla iz vrst večinskega naroda. SSW ni izključno narodnostna, je regionalna stranka. K volilnemu uspehu pa je prispeval tudi naš intenzivni volilni boj.

Katerim težiščem se boste v Berlinu še posebej posvetili?

Na to sem že odgovoril pri prvem vprašanju. 

S katerimi problemi se danska in frizijska skupnost ukvarjata trenutno?

Zvezna vlada je sklenila digitalni paket za šole, pri tem pa je prezrla danske in frizijske. Sicer pa se ukvarjamo z istimi  problemi kot večinski narod, od spremembe klime pa do poživitve desnega ekstremizma.

Se bo SSW odločil za zavezništvo z drugimi frakcijami?

Ne. Hočemo biti neodvisni. Smo pa v stvari sami pripravljeni sodelovati z vsemi demokratičnimi strankami, nikakor pa ne z desno radikalno AfD.          

Mnogi trdijo, da stranka s samo enim poslancem nima političnega vpliva. Vaš odgovor na te trditve?

Za našo regijo lahko en poslanec dokaj več naredi, kot če bi velike stranke dosegle poslanca več. 

Kdo bo novi nemški kancler?

O tem morajo odločati drugi. Če kdo hoče dobiti naš glas,  mora sprejeti tudi katalog naših zahtev. 

SSW je partnerska stranka Enotne liste. Vas bomo lahko kmalu pozdravili tudi na Koroškem?

Če me boste povabili, bom zelo rad prišel.