Na občinski seji 8. julija je frakcija TeamKramer vložila nekaj samostojnih pred-logov. Zaradi dveh nepreglednih cestnih odsekov v Sinči vasi in na Dobrovi predlagajo postavitev prometnih zrcal, poleg tega se zavzemajo za kmečki trg v Goselni vasi. Občina Dobrla vas naj bi prevzela stroške naročnine za stojnice, saj je po mnenju frakcije TeamKramer »potrebno kmete in kmetice zaradi posledic pandemije po možnosti podpirati oz. razbremeniti«. 

V drugem predlogu, ki sta ga na seji vložila občinska odbornika Nadja Kramer in Jozej Haschej, gre za vidno dvojezičnost v občini, konkretno, da naj bi vasi Kokje, Belovče, Šmarkež, Pudab, Homec, Podgora, Metlova in Priblja vas dobile dvojezične krajevne table. Ti dodatni dvojezični krajevni napisi bi po mnenju predstavnikov frakcije TeamKramer bili »sto let po plebiscitu, na katerem je večina slovenskogovorečih glasovala za Avstrijo, lep dokaz spoštovanja do slovenskogovorečega prebivalstva občine.« Vodja frakcije Nadja Kramer v pogovoru z Novicami: »Gre za vasi, ki bi po rezultatih ljudskega štetja leta 1991, ki je bilo merodajno za  odločitev Ustavnega sodišča  leta 2001, morale imeti dvojezično krajevno oznako in je zaradi kompromisa leta 2011 niso dobile.« Po razsodbi ustavnega sodišča 13. decembra 2001 bi za dodatne dvojezične krajevne oznake zadostovalo tudi 10 odstotkov slovenskega prebivalstva, pri kompromisu so se dogovorili za 17,5 %. Kramarjeva ob tem omenja primer vasi Kokje, ki je imela v povprečju ljudskih štetij iz let 1991 in 2001 17,05 % slovenskega prebivalstva in zaradi klavzule 17,5 % ni bila upoštevana. 

Ob tem v predlogu, ki sta ga poleg Kramarjeve in Hascheja podpisali še Brigitte Neuwersch in Michaela Lesjak-Zdovc, pozitvno omenjajo občine Pliberk, Žitaro vas, Šentjakob in Bistrico v Rožu, ki so že (ali še bodo) postavile dodatne dvojezične krajevne oznake. TeamKramer: »Temu zgledu naj sledi tudi naša občina in zagotovi stanje, kot bi bilo dano, če bi že od vsega začetka korektno uresničili odločitev Ustavnega sodišča o krajevnih tablah z dne 13. 12. 2001.«

Nadja Kramer

Župan Wolfgang Stefitz (SPÖ) je predlog posredoval občinskemu predstojništvu, kjer ga bodo obravnavale frakciji SPÖ in ÖVP. Nadja Kramer: »Upam, da se bo v predstojništvu začel soliden proces. Vemo, da bo zdaj prišlo do diskusij in da se mora ta stvar šele razviti, stranki, zastopani v predstojništvu, se morata zdaj pozicionirati. Naša pozicija je znana, dvojezičnost je za nas nekaj popolnoma samoumevnega in kot dvojezična stranka je naše poslanstvo, da se zavzemamo za vidno dvojezičnost v občini.« Reakcij s strani drugih frakcij zaenkrat, tako pravi Nadja Kramer, še ni bilo, slišati pa je, da se o predlogu diskutira. Pozitivno omenja še letošnje Südkärntner Sommerspiele v dobrolskem samostanu z intendantom Helmutom Kutejem iz Pliberka. »Plakati so dvojezični in na odru je slišati tudi slovensko pesem. To je pozitiven razvoj.«