Na seji občinskega sveta Mestne občine Dunaj sta v sredo, 20. septembra, mandatarja Svobodnjaške stranke (FPÖ) Maximilian Krauss in Stefan Berger zahtevala, da mestna občina preneha denarno podpirati Klub slovenskih študentk*študentov na Dunaju (KSŠŠD). Omenjena zahteva je bila uvrščena na dnevni red seje, svobodnjaška občinska svetnika sta zahtevo utemeljila s tem, da je KSŠŠD gostil »predavanje levoradikalne Antifa«. Od mesta zahtevata, da neha podpirati delovanje KSŠŠD, mesto je klubu leta 2020 namenilo 1000 evrov za niz prireditev Antifašistična zima, enak znesek je leta 2021 in 2022 mesto namenilo za Ulično fešto. Na zahtevo obeh svobodnjakov je na socialnem omrežju X (prej Twitter) reagirala poslanka Zelenih v dunajskem mestnem svetu Viktoria Spielmann. Zapisala je, da »napad na narodno skupnost zasluži najostrejšo obsodbo«, in da so »dunajski Zeleni solidarno na strani mladih antifašistov na Dunaju«. Zahtevo Kraussa in Bergerja je občinski svet zavrnil, saj so jo podprli samo svobodnjaki.

Odziv Kluba slovenskih študentk*študentov na Dunaju na zahtevo svobodnjakov na prepoved podpor za KSŠŠD:

Pri seji občinskega sveta 20. septembra 2023 sta občinska svetnika Maximilian Krauss in Stefan Berger, oba člana Avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ), predstavila predlog o ukinitvi financiranja našega društva. Našo organizacijo sta opisala kot levo ekstremistično in zato zahtevata, da od Magistratskega oddelka 7-kultura (MA 7-Kultur) ne prejmemo nadaljnjih sredstev.

Mesto Dunaj je v zadnjih treh letih finančno podprlo niza prireditev Antifašistična zima in Feministična pomlad, kot tudi vsakoletno ulično fešto, ki nudi prostor za feministične perspektive. Razprava o antifašističnih temah v kontekstu Antifašistične zime je še posebej pomembna z vidika preganjanja in poskusa iztrebljanja slovenske narodne skupnosti na Koroškem s strani fašističnega režima. Naše antifašistično delo in delo proti zgodovinskemu revizionizmu je še naprej pomembno in aktualno, med drugim zaradi naraščujočih glasov v prid desnim in skrajno desnim strankam, kot je FPÖ. Dejstvo, da antifašistične prireditve po mnenju FPÖ očitno niso upravičene do financiranja, ponovno dokazuje, da se stranka ne zanima za manjšine, kritično obravnavanje fašizma ter zgodovino Avstrije. Antifašizem stranka očitno vidi bolj kot kaznovanja vredno vrednoto.

Vloga FPÖ ni le škandal zaradi kritike antifašizma in feminizma, temveč tudi zaradi kritike proti našem društvu kot delu slovenske narodne skupnosti. Po 8. členu ustave so država Avstrija, zvezne dežele in občine – torej tudi Dunaj – zavezane podpirati raznolikost narodov v Avstriji in s tem tudi narodne skupnosti. Vloga, katere glavni namen je, da se preneha (finančno) podpiranje edinega slovenskega študentskega društva na Dunaju, zato ni samo skrajno sovražna, temveč preprosto protiustavna!

Poleg tega so v omenjeni vlogi osebe, ki so povezane z našim društvom opisane kot »nasilni in kriminalni storilci«(seveda spet ne gendrano), prireditve pa so označene kot »nasilni ekscesi«. Da se ljudi, ki se (z dobrodelnim delom) zavzemajo za svoje pravice, se bavijo z zgodovino, opravljajo spominsko delo in se zavzemajo za slovensko narodno skupnost opisuje s takimi besedami je preprosto nesramno.

Ta vloga je ponovni napad na slovensko narodno skupnost in je del dolge tradicije protimanjšinske politike v tej državi, zlasti s strani FPÖ. Avstrija je že od nekdaj težko sprejemala protifašistične ukrepe. Dejstvo, da na Koroškem na primer še vedno obstajata tako Kärntner Abwerkämpferbund kot tudi Kärntner Heimatdienst, ki sta deloma celo vključena v razprave o pravicah slovenske manjšine, je jasen znak, da Avstrija še vedno ni varna zaveznica v boju proti desničarskemu ekstremizmu. Tako je po stotih letih delovanja KSŠŠD še vedno pomembno, da z antifašistično držo nadaljujemo boj za boljšo prihodnost in proti vsakršnemu pojavu fašizma.

Diskusija naj ne bi bila o tem, ali je treba ukiniti podporo KSŠŠD, temveč o tem, če ni že zdavnaj čas, da se jo ukine organizacijam, ki so blizu FPÖ, širijo desničarsko ekstremistične poglede, ter nastopajo proti antifašizmu, feminizmu in manjšinam!