V letošnjem letu je prišlo do spremembe obrazca za zaprošanje sredstev pri Uradu zveznega kanclerja. Zamisel za spremembo je olajšava pri izpolnjevanju in krajša obdelava leteh. Odslej bo vsako društvo odposlalo samo eno prošnjo. Rok za vlogo prošnje za leto 2022 je 18. 11. 2021.  Udeležili smo se spletnega seminarja Urada zveznega kanclerja oddelka za zadeve narodnih skupnosti (Abteilung für Volksgruppenangelegenheiten) in se pogovorili z društvenicami in društveniki ter jih vprašali, kako jim gre pri izpolnjevanju novega obrazca.

V spletnem seminarju za izpolnjevanje novega obrazca Urada zveznega kanclerja so poudarili, da gre za boljše učinke pri uporabi sredstev. Spletno predavanje, ki je potekalo v začetku meseca, se je začelo s kratko predstavitvijo oseb, ki so pri Uradu zveznega kanclerja pristojni za manjšine. Namen tega je bil, da društvenice in društveniki spoznavajo osebe oz. obraze, ki jih po večini poznajo le po glasovih po telefonu ali po dopisih preko e-pošte. Temu so sledili kratki pogovori v manjših skupinah, v katerih so sodelavke in sodelavci oddelka preko videokonference prišli v stik z navzočimi osebami. Tema pogovorov so bili problemi, ki so nastali v času pandemije. 

Pandemija je otežila delo društev, ki se zavzemajo za ohranitev narodnih skupnosti, saj jih večina dela iz idealizma, pretežno tudi v svojem prostem času poleg rednega dela. Odgovor na spletno povpraševanje »Kako močno pandemija vpliva na mojo organizacijo?« se je v številkah izrazil z oceno 7,4 (0 = sploh ne in 10 = zelo močno). Kljub težkim pogojem pa so navzoči omenili, da jim je na primer uspelo izvesti pregradnje in renovacije, prirediti spletne prireditve (prvič) in da je ta čas krepil ponekod tudi vzdržljivost in povezanost.

Kakor uvodoma omenjeno, je bil v teku seminarja vedno spet omenjen učinek finančnih sredstev. Novi obrazec namreč odslej tudi zahteva, da navedemo učinke, ki jih želimo doseči s projekti. S strani oddelka je ta korak bil utemeljen s tem, da naj bo bolj jasno prepoznavno, kakšen učinek dosegajo financirani projekti. Pri tem naj bi se učili iz dosedanjih izkušenj in postopoma izboljšali neposredni učinek izvedenih projektov. Novo pri obrazcu je tudi to, da odslej vsako društvo lahko zaprosi samo še za en projekt. Zaprošeni projekt naj ima povezovalni naslov vseh v društvih izvedenih dejavnosti in skupen koncept. Poudarjena je bila tako imenovana rdeča nit. Načrtovane dejavnosti naj društvenice in društveniki podrobneje opišejo v dodatnih formularjih. Poudarjeno je bilo tudi, da je na spletni strani na voljo že izpolnjen obrazec, ki je v pomoč pri izpolnjevanju lastnih obrazcev. Na spletnem seminarju pa so poudarili, da se lahko vsak čas oglasijo vsi, ki imajo težave, direktno na oddelku samem po telefonu ali e-pošti. 

V praksi so nam v pogovoru društvenice in društveniki pojasnili, da je formular postal nekoliko daljši, saj je treba dodatno opisati aktivnosti v dodatnem formularju. Tako prošnja ni postala bolj enostavna, je bilo splošno mnenje, za pripravo prošnje pa je treba vložiti več truda. Težava je nastala v praksi tudi v tem, da je treba izbrati eno težiščno polje. Velikokrat se dejavnosti razširijo preko več tematskih polj in se je težko odločiti, kaj je prioritetna točka društvenega delovanja. Konkretna želja je, da bi krovne organizacije skupaj zaposlile eno osebo ali dve, ki bi društvom, ki tega ne delajo profesionalno in nimajo toliko časa poleg rednega dela, pomagala oz. pomagali pri izpolnjevanju.


Podatki, kako stopiti v stik:

Spletna stran: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/volksgruppen/volksgruppen-foerderung.html

E-mail: [email protected]

Telefonska številka:  +43 1 53 115-202824