Kot že leta 2015 bo tudi tokrat  v 2. krogu padla odločitev za župana med Stefanom Visotschnigom (SPÖ) in Danielom Wrießnigom (ÖVP). V 1. krogu je Visotschnig dobil 44,59 %, Wrießnig pa 40,24 % glasu.   

Pliberk velja za dvojezično občino. Naj bi bil tudi župan kot prvi predstavnik občine dvojezičen? 

Stefan Visotschnig: Seveda. Imamo veliko občank in občanov, ki izhajajo iz slovenske narodne skupnosti. Prav tako pa imamo veliko stikov s sosednjimi občinami v Sloveniji in smo pobrateni tudi z občino Goriška Brda.

Daniel Wrießnig: Zame je najvažnejše, da sem tu za ljudi. Sicer pa govorim precej v slovenskem narečju, po domače. Razumem skoraj vse. Ko sem štiri leta delal pri Folteju Blažeju, sem obiskoval tudi dva slovenska tečaja. 

Kaj vam pomeni dvojezičnost osebno in kako jo uveljavljate v praksi?

Daniel Wrießnig: Zame je zelo važno, da se dvojezičnost ceni. V zadnjih šestih letih sem bil tisti, ki je skrbel za to, da je tudi naša stranka stoodstotno podprla sklepe glede dvojezičnih napisov .

Stefan Visotschnig: Zame je samoumevno, da v javnosti spregovorim tudi v slovenščini. Tudi v družini govorimo slovensko in sem aktivno povezan z domačim kulturnim društvom KKD Vogrče in okolica. Prav tako sem ponosen na vsa naša kulturna društva, tudi na slovenska.

Uspelo je rešiti vprašanje dvojezičnih napisov – vsi kraji v občini imajo dvojezično označbo. Pomeni to, da s tem ni več odprtih vprašanj glede enakopravnega upoštevanja slovenske narodne skupnosti?

Stefan Visotschnig: Nekaj manjših zadev je še vedno odprtih, npr. dvojezična spletna stran pliberške občine. Tudi te zadeve bomo pozitivno rešili.

Daniel Wrießnig: Naša občina je glede dvojezičnosti zgledna za večino drugih dvojezičnih občin, ki bodo na tem področju morale še precej postoriti. Če bodo  pri nas vloženi nadaljnji predlogi glede dvojezičnosti, bom rad o njih razpravljal, jih podprl in pomagal uresničiti.

Prve volitve, na katerih se je župan posebej volil, so bile leta 1991. Na teh volitvah in tudi na naslednjih se je župan izvolil šele v 2. krogu, vsakič pa so bili glasovi EL jeziček na tehtnici. Zakaj naj bi tokrat volilci EL volili vas za župana?

Stefan Visotschnig: Že v preteklosti sem dokazal, da nisem zlorab-ljal glasov, ki sem jih dobil od volilk in volilcev EL. Prav tako sem zmeraj dobro sodeloval z EL, to tudi v času, ko sta jo vodila Fric Kumer in za njim Jurij Mandl. Sem garant za to, da se bo ta  uspešna pot nadaljevala tudi v naslednjih šestih letih. 

Daniel Wrießnig: Meni gre v prvi vrsti za odlično sodelovanje z vsemi občankami in občani, ne glede na to, iz katere narodne skupnosti prihajajo. Ničesar ne obljubljam, sem vsem na razpolago. Če kdo kaj potrebuje, sem vsak čas pripravljen, da mu pomagam z dejanji.

Kje vidite največje probleme narodne skupnosti v prizadevanju za njen obstoj? 

Stefan Visotschnig: Če bodo otroci  govorili slovensko že v družini in se ne učili slovenščine šele v vrtcu in šoli ter če se bodo vključevali v kulturna društva in bodo v narodni skupnosti vsi vlekli za eno vrv, potem ne vidim črno za prihodnost narodne skupnosti.

Daniel Wrießnig: Zelo sem vesel, da med obema narodnima skupnostima ni več napetosti, kot so bile v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Sedaj sodelujemo dobro in tako naj tudi nujno ostane. Skupno dosežemo več. Napetosti znotraj narodne skupnosti pa mi niso znane.

Vaše prioritete kot župan?

Stefan Visotschnig: Prizadeval se bom še naprej za to, da bo naša občina ostala za ljudi atraktivna s kvalitetno ponudbo na vseh področjih in gospodarsko napredna, atraktivna pa tudi za vso ostalo regijo in za sosede v Mežiški dolini.

Daniel Wrießnig: Moja prva prioriteta je, da skupno sodelujemo kot doslej.

Kje vidite možnosti, da bi čezmejno sodelovanje še bolj uspevalo?

Daniel Wrießnig: Geopark Karavanke funkcionira dobro. Precej postoriti pa bo treba še na področju gasilstva ter sodelovanja med nogometnimi društvi.

Stefan Visotschnig: Želel bi še več sodelovanja med šolami, vrtci ter na kulturnem in športnem področju, ne nazadnje pa tudi med lovci, za kar si je še posebej prizadeval pokojni Črčej.

Boste kot župan zaprisegli v obeh deželnih jezikih?

Daniel Wrießnig: Seveda.

Stefan Visotschnig: Seveda.