Pred volitvami novega avstrijskega parlamenta je bilo zaznati, da ima Olga Voglauer, mlada Kumrija iz Bilnjovsa, realistične možnosti za izvolitev v državni zbor. Bil je čutiti pravi preporod avstrijskih Zelenih z Wernerjem Koglerjem na čelu. Prav tako je Olga Voglauer kot nova šefica koroških Zelenih od vsega začetka nastopala zelo avtentično in verodostojno. Še posebej pa izstopa dejstvo (glede na to, da so koroški Zeleni pred dvema letoma predvsem po lastni krivdi bili čisto na tleh), da je bila izvoljena po obeh linijah, tako po zvezni kot po deželni. Kot glavna kandidatka koroških Zelenih je dosegla osnovni mandat oz. 9,44 %, medtem ko so leta 2017 Zeleni pristali pri pičlih 2,42 %. Za Kumrovo Olgo vsekakor jasno potrdilo njenih političnih sposobnosti. Toliko bolj ji želimo, da bi se tudi zavedala: nevarni niso v prvi vrsti politični nasprotniki iz drugih strank, temveč spletkarji v lastnih vrstah, ki so s svojimi oblastniškimi igricami leta 2017 povzročili eksistenčno krizo zelene stranke.  

Za Koroško je bil preporod Zelenih terizvolitev Olge Voglauer pravi blagoslov, slovenska narodna skupnost pa je lahko še posebej ponosna na biološko kmetico iz bilčovške fare. Kdor pozna novopečeno državno poslanko, ve, da ni samo avtentična, temveč tudi odločna in  spretna zagovornica pravic ter programskih ciljev. Prav tako je močno zasidrana na podeželju in kot občinska odbornica EL Bilčovs neposredna poznavalka socialnih in gospodarskih potreb, ki jih imajo ljudje na t.  i. bazi. Enako velja za njeno razumevanje glede manjšinske politike. Dobro se zaveda, da so pravice pomembne za preživetje narodne skupnosti.

Nič manj pa se tudi zaveda, da je treba  že obstoječe pravice tudi izkoristiti in skrbeti za to, da bo slovenščina ostala na Koroškem živ jezik in se ne bo znašla v položaju mrtvega jezika, kot velja to za latin-ščino. Tudi v tem oziru je Olga Voglauer avtentična, dosledna in verodostojna: kot že njena mati Ingrid Zablatnik, ki je prišla iz Zgornje Avstrije v Bilčovs in se perfektno naučila slovensko, tako (po njeni zaslugi) rad in perfektno govori slovensko  (in bilčovško narečje) tudi njen mož Markus, ki izhaja iz bližine Dunaja.