Po soglasnem sklepu občinskega sveta občine Borovlje je ulica v središču mesta, kjer se nahaja tudi dvojezični vrtec »Jaz in ti«, dobila ime po pokojnem predsedniku SPD Borovlje Melhijorju Verdelu. 

Občinski svet je svojo odločitev utemeljil z zaslugami Melhijorja Verdela za občino Borovlje in družbo. Ta teden je bila nameščena tabla, ki je trenutno še enojezična, vendar si bo Volilna skupnost Borovlje prizadevala, da ji bo sledila tudi dvojezična. To bi bilo tudi najbolj pošteno do dolgoletnega občinskega odbornika, zavednega Slovenca, ki mu je v političnem in društvenem delovanju vseskozi šlo za prisotnost slovenskega jezika v javnem prostoru.      

Melhijor Verdel je v 86. letu starosti umrl konec lanskega leta. Za občinsko politiko, Posojilnico Borovlje in kot dolgoletni predsednik SPD Borovlje si je za slovensko kulturo pridobil neminljive zasluge. Njegova posebna srčna zadeva pa mu je bil Kulturni dom pri Cingelcu na Trati. Na njegovo pobudo je SPD Borovlje kupilo poslopje in ga temeljito obnovilo. Višek njegovega političnega delovanja pa je bila ustanovitev zasebnega dvojezičnega vrtca »Jaz in ti«.