Celovec Podpredsednik Bernard Sadovnik je ne seji Sosveta za slovensko narodno skupnost predložil predlog o zahtevah na novo zvezno vlado, ki ga je Sosvet soglasno sprejel.
Minuli petek je imel Sosvet za slovensko narodno skupnost, ki mu letos predseduje predsednik Zbora narodnih predstavnikov NSKS Nanti Olip, podpredsednik pa je predsednik SKS Bernard Sadovnik, v Celovcu svojo sejo. Predlog, ki ga je vnesel Sadovnik, je bil pred tem tudi soglasno sprejet na seji upravnega odbora Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk. Skrajšani povzetek izbora iz svežnja ukrepov za 2020 vsebuje mdr. naslednje zahteve: Podvojitev podpor za narodne skupnosti s prilagajanjem na letni indeks; podporo za tiskane medije vsem narodnim skupnostim ter dodatno podporo za dvojezične priloge in izdaje; povečanje vidnosti manjšinskih televizijskih oddaj in zagotovitev radijskih oddaj; uresničitev in razširitev izobraževalnih konceptov; zagotovitev dvoin večjezičnosti pri predšolski vzgoji in popoldanski oskrbi; ohranitev dvojezičnih sodišč Pliberk, Železna Kapla in Borovlje ter razširitev dvojezičnega sodstva na okraje Velikovec, Celovec in Beljak; podpore za kulturne domove, kulturna društva in kulturne organizacije; sistemsko rešitev financiranja Slovenske študijske knjižnice SŠD; ohranitev slavistike na avstrijskih univerzah; uvedbo fonda za pospeševanje čezmejnih kooperacijzgodovinarjev ter občin, za kulturne izmenjave, šolska partnerstva, jezikovne izmenjave ter financiranje takih dejavnosti v okviru programov EU; izboljšavo ustavnopravnih in zakonskih določil ob sodelovanju narodnostnih sosvetov in strokovnjakov pri tem; zakonsko ureditev pravne zaščite za predstavniške organizacije narodnih skupnosti (Verbandsklagerecht); uvedbo fonda za pospeševanje vidne in prakticirajoče dvojezičnosti v občinah naselitvenega območja avtohtonih narodnih skupnosti idr.