Lansko leto je posebna Iniciativa proti ustaškim in neonacističnim shodom na Koroškem, katere članice so tudi borčevske organizacije Slovenije, Hrvaške in Italije, prvič izvedla demonstracijo proti desetletja trajajoči provokaciji na Libuškem polju pri Pliberku. Mednarodni odziv in pritisk, ki ga je organizatorjem demonstracije z Zvezo koroških partizanov na čelu uspelo razviti, je privedel vsaj do tega, da je katoliška Cerkev na Koroškem za letos prepovedala škofovsko mašo ustašev, se pravi izrekla po cerkvenem pravu najostrejšo sodbo. To pa ne pomeni, da maše letos ne bo, temveč samo dejstvo, da jo bo bral pač kak »navaden« hrvaški duhovnik, zato pa je hrvaška politika že napovedala množično udeležbo in sodelovanje.

V Avstriji pa o kaki politični pripravljenosti, da bi udejanjili prepovedni zakon, ni duha ne sluha. Zato so se tudi v Iniciativi proti ustaškim in neonacističnim shodom odločili, da letos s političnim protestom to zahtevo po prepovedi na-daljujejo. Na delovnem zborovanju v Bilčovsu so tudi bor-čevske organizacije iz alpsko-jadranskega območja sprejele sklep, ki ga sopodpira tudi mednarodna zveza odporniških gibanj FIR: jasno pozivajo Evropsko unijo, da stopi v bran temeljem Evropske unije in hkrati zahteva upoštevanje antifašističnega konsenza, na osnovi katerega je Evropa po drugi svetovni vojni sploh spet nastala. In da prav v tem duhu zahteva od vseh članic EU – tudi od Avstrije – prepoved nacifašističnih (tudi ustaških) shodov.

Glede na to, da na spominski slovesnosti skrajno desničarskega združenja na Libuškem polju praktično ni mogoče raz-ločevati med zavestno neonacističnimi in fašističnimi akterji ter ostalimi udeleženci, je prepoved prireditve edina možnost ustreči določilom Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki vsebuje prepoved vsakršnega nacionalsocialističnega delovanja. Spričo porasti neonacističnega, skrajno desničarskega in ksenofobnega 

nasilja je prepoved pomembna tudi z vidika oblikovanja prihodnje podobe Evrope. In prav zato tudi ne gre samo za avstrijsko zadevo, temveč za evropsko: zato torej tudi iz Slovenije v Pliberk – 11. maja na pliberškem glavnem trgu lahko izkažemo vsi tudi svojo antifašistično solidarnost!