Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice je koroške župane ponovno pozvala k postavitvi dodatnih dvojezičnih krajevnih tabel. Na Bistrici v Rožu se obeta premik.

Celovec Ureditev za področje dvojezičnih krajevnih napisov s 26. aprila leta 2011 v dodanem memorandumu predvideva možnost, da se občine lahko same odločijo za postavitev dvojezičnih krajevnih tabel v krajih, ki jih »kompromis« s 164 naselji ni zajel. Tako so na primer po soglasnem sklepu občinskega sveta dvojezične napise dobili Belšak, Lokovica, Grablje in Senčni kraj v občini Pliberk, Čemernica v občini Šentjakob, nazadnje pa po dolgem boju tudi Sele pri Žitari vasi. Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice – SKUP je po nedavnih občinskih volitvah ponovno pisno pozvala izvoljene župane, da omogočijo postavitev dodat­nih dvojezičnih krajevnih tabel.

Na podobno pobudo lani jeseni sicer iz občin skoraj ni bilo odziva, pravi predstavnik SKUP Rudi Vouk, »to je bilo bolj namenjeno našim zastopnikom, da jih zbudimo pred občinskimi volitvami.« Za ponovno opozarjanje so se odločili, »ker je ob 10-letnici kompromisa o dvojezični topografiji treba ugotoviti, da iz tedanjih obljub ni nastalo skoraj nič. Pet dodatnih dvojezično označenih krajev je skromna bera. Prihodnje leto bo 50-letnica ortstafelšturma in treba se je vprašati, kaj je nastalo iz dvojezičnih tabel, ki so takrat bile obljubljene in izruvane.« Zato SKUP poziva župane, da podprejo dvojezične napise v leta 1972 predvidenih krajih, obenem pa vsaj tudi v tistih, kjer živi, kakor v Selah pri Žitari vasi, vsaj 15 odstotkov slovensko govorečega prebivalstva ali pa kjer se določen delež prebivalstva zanje pisno zavzame.

»Spomniti želimo tudi na opravičilo predsednika Alexandra Van der Bellna koroškim Slovencem ob 100-let­nici plebiscita. Če je bilo resno mišljeno, mora slediti vsaj poskus, da se popravi to, kar je bilo storjeno napačno,« zatrjuje Vouk. Županom poslano pismo je »obenem sporočilo samostojnim listam in slovenskim organizacijam, da se po občinskih volitvah opogumijo, da same postanejo iniciativne in vložijo predloge v občinskih svetih.« Odvetnik pri tem računa z domino učinkom. »Če dosežemo kritično maso s takimi iniciativami, bodo druge občine imele težave, če temu ne bi sledile. Ravno primer Sel pri Žitari vasi kaže, da je možno priti do uspeha, če si dovolj vztrajen.«

Poziv iniciative SKUP je med drugimi prejela Sonya Feinig, županja Bistrice v Rožu, kjer gre predvsem za Mače, Sveče in Šentjanške Rute. »Pismo sem z naklonjenostjo sprejela. Teme se bomo lotili v začetku poletja, v občinskem predstojništvu se bomo posvetovali s predstavnico Volilne skupnosti Tatjano Feinig. Potrebujemo še strokovno stališče dežele, da ne bo podobnih zapletov kakor pri Psinji vasi. Tema je srčna zadeva tudi zame,« zatrjuje županja. 

Občinska svetnica VS Tatjana Feinig zagotavlja, da »bomo seveda vložili predlog za dodatne dvojezične table. Želimo pa tudi v občinskem svetu doseči čim večje soglasje, zato se bomo še dogovarjali in prepričevali,« pravi Feinig. Dodaja, da je vidna dvojezičnost že dolgo tema VS Bistrica v Rožu in je danes med prebivalstvom več naklonjenosti zanjo.