Občinska frakcija »Zeleni v Škocjanu« je na facebooku objavila prispevek, v katerem očita županu Krainzu, da je iz članka za občinski list odstranil slovenska imena krajev.

Namestni občinski odbornik frakcije Zelenih v Škocjanu Daniel Wuttej je za občinsko glasilo »St. Kanzianer Zeitung« (izdaja 09/2022) napisal obširen članek o pticah v Goreškem zalivu pri Velikovškem jezeru. Članek je Wuttej nato oddal županu občine Škocjan Thomasu Krainzu, (SPÖ). »Po korespondenci s podjetjem, ki skrbi za oblikovanje časopisa, je moj članek še vseboval slovenska krajevna imena,« je Wuttej povedal v pogovoru z Novicami. Šele ko je videl tiskano izdajo časopisa, je moral opaziti, da so slovenska imena krajev v članku izginila. Wuttej: »To me je že iritiralo, a čudi me ne.« Wuttejev članek vsebuje tudi precej imen različnih ptičjih zvrst, ki živijo ob Dravskem jezeru, tudi ta imena je Wuttej v članku napisal v slovenščini in nemščini. »Imena ptic so ostala dvojezična, slovenska krajevna imena pa so izginila,« pojasnjuje Daniel Wuttej. Čudi se, da ga o tej spremembi prej ni kdo seznanil: »Če bi vnaprej izvedel za to spremembo, bi članku dodal še vsaj povzetek v slovenščini.« 

V zvezi s to temo smo kontaktirali tudi župana Thomasa Krainza. Povedal je, da te zadeve ne želi komentirati. Dodaja pa, da se »ne želi ukvarjati s povzročitelji nemirov«.