Zaradi rastočih cen so prišli tudi kmetje pod pritisk. Stroški rastejo, cene proizvodov pa ne. Vlada mora ukrepati, zahteva SJK. Zbornica je sprejela resolucijo. 

Pred koncem leta 2021 so se 22. decembra drugič po volitvah delegati zbrali v Kmetijski zbornici in v glavnem razpravljali o proračunu stanovskega zastopstva za leto 2022. 

Proračun zbornice bo znašal devet milijonov evrov, pri čemer je uspelo direktorju zbornice Hansu Miklu, da bo ob koncu ostal celo majhen presežek v višini 3.800 evrov. Zbornica ima okrog 200 uslužbencev, za katere je namenjeno 60 % vseh izdatkov. Za optimalni servis kmetov so sodelavci nujno potrebni, pričemer je svetovanje po okrajih tudi v prihodnje težišče dela zbornice. Mikl je povedal, da je vedno teže pozitivno bilancirati, ker dohodki iz prispevkov kmetov padajo; četrtina kmetijskih obratov plača letno manj kot 40 evrov članarine. 

Malo začudeni so bili svetniki o višini izdatkov za izvedbo kmečkozborskih volitev 2021;  zbornica mora namreč občinam nadomestiti stroške za uradnike in volilne komisije in zato so volitve stale 300.000 evrov. 

Proračun je bil sprejet večinsko z glasovi Bauernbunda, SJK in SPÖ. FPÖ in Lista Urbas sta bila proti, svetnik Zelenih pa odsoten zaradi bolezni. 

7 mio za sanacijo Hrastovice 

V letu 2022 čaka zbornico sanacija poslopja v Hrastovici. Projekt bo razpisan in ga morajo svetniki šele potrditi. Financiranje bo mogoče samo z dodatnimi sredstvi in iz rezerv zbornice. 

Resulucija za boljše cene 

»Cene proizvodov se morajo dvigniti. Zaradi pandemije korone so razpadli tudi kmetijski trgi. Zlasti stroški za  krmo, gnojila, semena, energijo itd. so skokovito narasli. Zbornica poziva živilske koncerne, naj kmetom plačajo več. 

Druga resolucija je naslovljena na zvezno vlado. Kmetje zahtevajo olajšave, kot so podaljšanje nadomestila za izpad dohodkov zaradi pandemije, znižanje plačil za socialno zavarovanje, hitra uvedba nadomestila CO2 za kmetijsko dizelsko gorivo.

SJK zahteva višje cene za mleko

SJK je vložila predlog za izboljšanje položaja kmetov v mlečnem in poljedelskem gospodarstvu. Pridelovalci mleka se trenutno soočajo z znatnim zvišanjem stroškov. Nenehno naraščajoči stroški proizvodnje in pozitiven razvoj cen na evropskem trgu je treba ustrezno upoštevati tudi na avstrijskem trgu mlečnih izdelkov. Cene so pri nas še vedno prenizke.

SJK: Olajšave pri nakupu gnojil SJK v svojem drugem predlogu zahteva od vlade, naj Komisijo EU pozove, da nemudoma umakne protidumpinške dajatve EU na gnojila. Tarife, ki jih je uvedla EU na dušikova gnojila, so tako postale silno veliko breme za kmetijstvo 

Marjan Čik je dejal, da bo pomembno, da se zbornice s skupnimi močmi postavijo in s pomočjo vlade dosežejo boljše cene pri živilskih koncernih. 

F. J. Smrtnik je kot predsednik odbora za gorske kmete poudaril, da se bo v letu 2022 močno zavzel za uvedbo fiksnega osnovnega dohodka za kmete. 

Marija Mader-Tschertou je svetnikom predstavila letošnji koledar KIS in mdr. pozvala ministrico Köstinger, naj skrbi za prilagoditev vrednosti subvencij.

Stefan Domej je poudaril pomen olajšav za pridelovalce mleka, ki jih trenutno močno bremenijo visoki produkcijski stroški. »Trenutno so surovine predrage, vlada mora ukrepati in skrbeti npr. za znižanje cen goriva, gnojil itd.«