Bilčovs Leta 2009 je bil v Bilčovsu prvič za župana izvoljen Manfred Maierhofer, ki je tedaj z 51,14 %  v drugem krogu premagal županjo Štefko Quantschnig (SPÖ). Šest let pozneje, leta 2015, je četveroboj z Augustino Gasser (SPÖ), Friedrichom Quantschnigom (FPÖ) in Olgo Voglauer (EL) z 59,69 % glasu jasno odločil zase že v prvem krogu. S svojo frakcijo »GL-Gemeindeliste« pa je z osmimi mandati dosegel absolutno večino v bilčovškem občinskem svetu. 

Za župana Manfreda Maierhoferja, ki tokrat kandidira že tretjič, sta volilna cilja jasna: »Z našo frakcijo GL hočemo obdržati absolutno večino v občinskem svetu, za županske volitve si pa želim podobno jasen izid kakor leta 2015.«   

 Kot glavni projekt v iztekajoči se periodi omenja Maierhofer  realizacijo novega izobraževalnega centra z ljudsko šolo, otroškim vrtcem in celodnevno oskrbo otrok pod eno streho.    Večji projekt je bil tudi selitev občinske uprave pred približno enim letom v stavbo nekdanje  Posojilnice. 

V bližnji prihodnosti želijo na novo preoblikovati bilčovški vaški center, najboljši predlog bodo izbrali po javnem natečaju.
Na vprašanje, zakaj naj volilci svoj glas tudi tokrat zaupajo njemu, navaja Maierhofer svoje dvanajstletne izkušnje kot župan občine Bilčovs. »Vedno mi je bilo pomembno, da smo v občinski politiki dobro delali skupaj,« in dodaja, da je Bilčovs tudi z dvojezičnostjo »na najboljši poti.«

Za Maierhoferjem, ki po lastnih besedah kandidira zadnjič na županski volitvah, na listi GL kandidirajo še  podžupan Anton Safron, Roswitha Moswitzer, Mario Tumer, Johann Mikula, Alfred Schellander, Reinhold Kartnig in Erich Halleger.