Bistrica v Rožu V bistriški občini je Volilna skupnost od letošnjih volitev naprej druga najmočnejša frakcija in ima tri mandate. S tem si je frakcija priborila tudi mesto v občinskem predstojništvu. Kot poudarja nova članica občinskega predstojništva v Bistrici v Rožu Tatjana Feinig, je to bil tudi eden od volilnih ciljev Volilne skupnosti. 

Občina Bistrica v Rožu ima sedem odborov

Kakor županja Sonya Feinig sta tudi oba pod­župana iz vrst socialdemokratov, peto mesto v predstojništvu pa ima ljudska stranka. Občina ima sedem odborov. Kontrolni odbor je šestčlanski (3 SPÖ, 1 Volilna skupnost, 1 ÖVP, 1 FPÖ), ostali odbori so petčlanski (3 SPÖ, 1 Volilna skupnost, 1 ÖVP). Odboru za kulturo in turizem predseduje Tatjana Feinig, ki je tudi članica odbora za okolje. Kontrolnemu odboru predseduje svobodnjakinja Monika Pernjak, Volilno skupnost pa tam zastopa Taja Krištof, ki je v odboru za družine, mladine, socialno in šport. Tretji mandatar Volilne skupnost Peter Mo­schitz sedi v odboru za finance, gospododarstvo in infrastrukturo, v odboru za kmetijstvo in gozdarstvo in v odboru za varnost in katastrofe.

Predstojništvo občine Bistrica v Rožu, z leve: Tatjana Feinig (Volilna skupnost), prvi podžupan Wolfram Ogris (SPÖ), županja Sonya Feinig (SPÖ), Arnulf Begusch (ÖVP) in drugi podžupan Markus Hornböck (SPÖ) F: Arbeiter

Na seji je bila prisotna tudi slovenščina

Nekaj besed v slovenščini so na ustanovni seji povedali deželni glavar Peter Kaiser, županja Sonya Feinig in okrajni glavar Peter Leitner. Dvojezično zaprisegli pa sta mandatarki in mandatar ter nadomestni člani Volilne skupnosti v občinskem svetu Tomi Partl, Anja Šlemic in Jani Müller.  Pozdravne besede v slovenščini in nemščini je spregovorila tudi Tatjana Feinig, ki je izrazila zadovoljstvo, da je raba slovenščine v občinskem svetu postala nekaj normalnega. Feinig pravi, da namerava ekipa z isto motivacijo kot v volilnem boju nadaljevati tudi z delom v novi funkcijski dobi občinskega sveta: »Smo motivirani, optimistični in imamo že dobre ideje v prid občine.«