Žitara vas Konstitutivna seja žitrajskega občinskega sveta je bila minuli petek v ljudski šoli v Žitari vasi. Občinski svet je sestavljen iz sedmih mandatarjev SPÖ, treh mandatarjev liste Wutte, treh mandatarjev liste BGM (Bürgergemeinschaft) in dveh mandatarjev Regionalne liste Žitara vas. 

Predstojništvo občine sestavljajo župan Gerhard Koller in prvi podžupan Horst Krainz (oba SPÖ), Willibald Wutte (lista Wutte) ter Walter Schma­cher (BGM). Regionalna lista je tokrat nastopila prvič, v prejšnji periodi je njena predhodnica EL Žitara vas še kandidirala skupaj s svobod­njaki in ljudsko stranko pod okriljem zelo »pisanega« združenja »AFS-Allianz für Sit­tersdorf«. Pisanost in neenotnost združenja AFS se je v minuli periodi pokazala tudi ob glasovanjih v občinskem svetu: lani julija, ko je šlo za postavitev dvojezične krajevne table v Selah, so od petih mandatarjev AFS trije glasovali proti postavitvi, le dva sta bila za postavitev.

Hemma Fajt in Michael Kampusch.
Predstavniki in predstavnica REgi Žitara vas, z leve: občinska odbornika Damjan Stern in Andrej Hren ter njuna namestnika Hemma Fajt in Michael Kampusch. Slika: Niko Wakounig

Manj prebivalcev, manj mandatov

Ker je število prebivalcev Žitare vasi padlo pod 2000, se je tudi število mandatov v občinskem svetu zmanjšalo z 19 na 15, posledično so bili mandati tudi nekoliko »dražji«, s 13,4 odstotki (174 glasov) ima frakcija REgi dva zastopnika, to sta frakcijski vodja Andrej Hren in Damjan Stern. 

REgi po pogajanjih v vseh odborih

Vsega skupaj bo v Žitari vasi pet odborov (v prejšnji periodi šest), zato pa imajo po več članov (po šest namesto pet), tako ima tudi frakcija REgi mesta v odborih, katerih bi v  petčlanskih odborih ne imeli. Andrej Hren: »Eden od naših ciljev pri pogajanjih je bil, da si izborimo šestčlanske odbore, ker s tem lahko sodeluješ in sooblikuješ vse teme v občini. Ta predlog so frakcije sklenile soglasno, kar je tudi  signal vseh frakcij za odprtost in sodelovanje, nekaj, kar je bilo v preteklosti drugače.«

Ustanovna seja je potekala v žitrajski ljudski šoli.  Slika: Niko Wakounig

Dvojezično zaobljubili so samo zastopniki REgi, župan Koller je med pozdravnim govorom imel tudi nekaj slovenskih vrstic. Frakcijski vodja REgi Andrej Hren je v svojem nagovoru med drugim dejal, da opaža pripravljenost do sodelovanja, ki je trenutno s strani vseh frakcij velika, in to je zelo pozitivno. Andrej Hren: »Seveda so pa tudi težavne teme, na primer vidna dvojezičnost, slutim pa, da bo tudi to možno rešiti v tej periodi. Vsaj upamo.«

 Projekt frakcije REgi, ki si ga želijo v bližnji prihodnosti uresničiti, je ustanovitev »foruma občanov«, kjer bi prebivalci dobili informacije o aktualnih projektih v občini iz prve roke in kjer bi imeli priložnost, da bi tudi sami neposredno vnesli kakšen predlog.