Javnomnenjski inštitut OGM po naročilu zveznega kanclerstva marca in aprila izvaja raziskavo o rabi jezika in dvojezičnosti v izbranih občinah na južnem Koroškem. V študijo sta vključena univerzitetna raziskava in sosvet za slovensko narodno skupnost.

»Na območju dvojezičnega naselja bodo anketirane vse skupine prebivalstva – koroške Slovenke in koroški Slovenci, nemško govoreče večinsko prebivalstvo, pa tudi lokalni državljani EU iz Slovenije. Mnenja, izkušnje in želje prebivalk in prebivalcev južne Koroške so najpomembnejša podlaga za natančne ukrepe za nadaljnji razvoj dvojezičnosti,« pravi direktor OGM Wolfgang Bachmayer.

Vsa gospodinjstva v izbranih občinah bodo v naslednjih tednih prejela dvojezično vabilo k sodelovanju, vprašalnik pa bo mogoče izpolniti na spletu v slovenskem ali nemškem jeziku. Kot prva občina je bila izbrana Globasnica, kjer je dobilo vabilo k sodelovanju čez 600 gospodinjstev. OGM upa na široko udeležbo ter podporo občin in društev.

Za več informacij se lahko obrnite direktno na 01/50650 ali [email protected]