Pliberk/ Libuško polje Neonacistični in rasistični pojavi v Evropi, na primer ustaški shod v Pliberku, bolj in bolj zbujajo pozornost demokratičnih in antifašističnih sil in narekujejo potrebo po odločnem in skupnem nastopanju proti njim. Zato je Zveza koroških partizanov minulo soboto, 9. marca, vabila organizacije, zavezane antifašistični miselnosti, na posvet v Bilčovs. Med drugim so se ga udeležili zastopniki ANPI, Zveze italijanskih antifašističnih borcev iz Trsta in Milana, predstavniki Saveza antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške in Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Udeleženci so ocenili, da je pri nastopanju proti pojavom nacifašizma, rasizma, antisemitizma  in revizionizma, se pravi proti po-tvarjanju zgodovinske resnice, treba na evropski strani strniti sile in se jim zoperstaviti. V sklepni izjavi udeleženci ugotavljajo, da so z zadovoljstvom sprejeli na znanje, da je koroška katoliška Cerkev  prepovedala za maj napovedano škofovsko mašo za ustaše na Libuški gmajni, ker so prireditelji lani zlorabili bogoslužje za politično dvomljivo agitacijo. 

Udeleženci posveta iz Avstrije, Slovenije in Italije ter platforma Memorial Kärnten Koroška in Klub slovenskih študentk in študentov v Celovcu pozivajo avstrijsko politiko, naj sledi oceni krške škofije in končno prepove ustaški shod, ker ta jasno nasprotuje mednarodnopravnim in ustavnim obveznostim republike Avstrije. Evropsko unijo pa pozivajo, da stopi v bran svojim temeljem in upošteva antifašistični konsenz, ki je osnova povojne demokratične evropske ureditve. Ker na spominski slovesnosti na Libuški gmajni ni mogoče ločevati med zavestno neofašističnimi in ustaškimi akterji ter ostalimi udeleženci, je prepoved prireditve edina možnost ustreči določilom Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki prepoveduje vsakršne delovanje v nacionalsocialističnem duhu.