V četrtek, 16. marca, je bilo v Šentjanžu pokrajinsko srečanje EL za Rož in Zilo, je sporočila Enotna lista v tiskovni izjavi. Volilna skupnost Bistrica v Rožu in deželna EL sta povabili vse dvojezične liste pod okriljem ENOTNE LISTE na izmenjavo mnenj. V dobrem vzdušju je 17 predstavnikov in predstavnic iz šestih občin v Rožu spregovorilo o političnih razmerah v občinah in o možnih poteh sodelovanja med posameznimi listami. Udeleženci so se dogovorili, da bi v prihodnje sodelovali pri pobudah, kot so dvojezične pohodniške in doživljajske poti, ki prečkajo območje več občin. Predmet razprave so bile tudi ideje za okrepitev vidne dvojezičnosti, pa tudi problem pomanjkanja dvojezičnega osebja v občinskih uradih in vrtcih v nekaterih občinah. Predstavljena je bila tudi pobuda, da bo deželna EL organizirala izobraževanja za mandatarje in mandatarke, zlasti za podmladek političnega gibanja.

Razpravljalo se je tudi o novem učnem načrtu za ljudske šole, ki ga je izdala izobraževalna direkcija za šolsko leto 2023/24. Prisotni učitelji in udeleženci iz stroke so ga ocenili nadvse kritično.