Minulo soboto, 28. januarja, je deželni glavar Peter Kaiser županu Liendlu izročil listino, s katero je Kotmara vas postala trg oziroma 49. trška občina na Koroškem. 

Že 20. oktobra je koroški deželni zbor soglasno sklenil podelitev naziva trške občine za Kotmaro vas, minulo soboto je občina uradno predajo listine obeležila s slavnostjo v ljudski šoli v Kotmari vasi. Deželni glavar Kaiser je županu Liendlu (ÖVP) izročil listino in pohvalil pozitiven razvoj Kotmare vasi, ki je v zadnjih letih po številu prebivalcev močno narasla. Kaiser je omenil aktivno društveno dejavnost v občini, ki so sooblikovali slavnost. To so bili lovski rogisti, zbor ljudske šole, skupina Matakustix in še drugi, kvartet domačega Slovenskega prosvetnega društva »Gorjanci« je zapel dve slovenski pesmi, v slovenščini je navzoče pozdravil predsednik Vinko Wieser. V govoru deželnega glavarja je bilo slišati tudi slovensko ime občine Kotmara vas.

Moderatorka Svetlana Wakounig je navzoče pozdravila tudi v slovenščini, skupaj z Robertom Kruschitzem je vodila skozi prireditev. Med obiskovalci je bil tudi občinski odbornik kotmirške Enotne liste Rudi Kulnik, ki EL v 23-člankem kotmirškem občinskem svetu zastopa z enim mandatom. Kulnik se v občinskem svetu po svojih možnostih trudi za slovenščino v občini in pravi »da je majhen pozitiven korak naprej, da so na prireditvi upoštevali tudi slovenski jezik.« Na Koroškem je 66 »navadnih« občin, 49 trških občin, 15 mestnih občin ter dve mesti.