V prostorih Konzulata Republike Slovenije v Celovcu je 14. junija potekala podelitev državnih priznanj in spominskih medalj za prispevek koroških Slovencev ob osamosvajanju leta 1991.

Z besedami »Republika Slovenija se Vam zahvaljuje« je Rudi Merljak, vodja sektorja za Slovence v zamejstvu, predal državno priznanje in spominsko medaljo 24 koroškim Slovencem in njihovim organizacijam. Prejšnja vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše je sklep o podelitvi priznanja za zasluge ob slovenskem osamosvajanju sprejela lani, ko pandemija ni omogočala izpeljave slovesne prireditve. Seznam prejemnikov se bere kot »kdo je kdo« na koroškoslovenski politični, kulturni in cerkveni sceni. 

Z leve: Andrej Wakounig, Raimund Grilc, Nanti Olip, Valentin Sima, Nužej Tolmaier, Franc Kelih, Janko Zerzer, Avguštin Brumnik, Matevž Grilc, Bernarda Fink-Inzko (za moža Valentina), Marjan Sturm, Štefan Kramer, Roman Verdel, Marjan Fera, Feliks Wieser, Rudi Merljak, Rudi Vouk, Anton Novak, Franc Kukovica, Silvo Kumer, Kristijan Schellander, Jože Kopeinig, Janko Krištof, Ivan Olip, Marijan Velik, Gabriel Hribar.

Rudi Merljak je navzočim uvodoma prenesel pozdrave in čestitke novega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona.  Povedal je, da so prejemniki priznanj pripomogli k temu, da se je »slovenska država po stoletjih ponovno vzpostavila kot neodvisna in demokratična republika«. Priznanja in medalje niso dobili samo ljudje, ki so bili neposredno vpleteni v slovensko osamosvajanje konec 80. in v začetku 90. let, ampak tudi vsi, ki so »s svojim delovanjem tudi v poznejših letih kakorkoli prispevali k afirmaciji slovenske države kot take, k utrditvi slovenske državnosti  ter k vsakršni politični, kulturni in gospodarski prosperiteti«. Skupaj z Merljakom je spominsko medaljo in državno priznanje izročal konzul Anton Novak. Poleg posameznikov so jo prejeli tudi NSKS, ZSO, KKZ, SPZ, Mohorjeva in Enotna lista. Z občutenim igranjem je slovesnost zaokrožila mlada kitaristka Amina Blekič.